لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (50)
تالیف (84)
ترجمه (10)
تهران (94)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (35)

تعداد یافت شده (94) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی: به انضمام (رشته‌های ورزشی) انگلیسی - فارسی
نويسنده:محمدرضا رضائی‌پور ؛ نويسنده:حمید قاسمی - بامداد کتاب - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 0 -003-206-964-978 انتخاب
2- فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش
نويسنده:فرشید تجاری ؛ نويسنده:مهدی کهندل ؛ نويسنده:عباس خدایاری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 0 -83-2585-964-978 انتخاب
3- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی): طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال نویسی)، تدوین پایان‌نامه، دفاع از پایان‌نامه ...
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 200 نسخه - 110000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
4- نظام‌های اطلاعات مدیریت در ورزش (MIS)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست - حتمی - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 250000 ریال - 3 -99-6904-600-978 انتخاب
5- مهارت سخن گفتن (سخنوری، سخن‌گویی، مذاکره، مصاحبه و گویندگی حرفه‌ای)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست - مجمع - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 190000 ریال - 9 -66-6625-600-978 انتخاب
6- مدیریت روابط عمومی و بین‌المللی در ورزش (کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ نويسنده:معصومه حسینی - دانشگاه پیام نور - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 100 نسخه - 240000 ریال - 2 -0541-14-964-978 انتخاب
7- مبانی گویندگی و گویندگی خبر
نويسنده:حمید قاسمی ؛ زيرنظر:مصطفی ملکی - بامداد کتاب - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 6 -23-8131-964 انتخاب
8- اصول سازمان و مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مهوش نوربخش - علم و حرکت - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 200 نسخه - 225000 ریال - 6 -18-5543-600-978 انتخاب
9- روش تدریس ورزش و بازی‌های دبستانی
نويسنده:مریم رجبی‌ورزنی ؛ نويسنده:کامران مقدمی ؛ نويسنده:حمید قاسمی - دستان - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -84-2987-964-978 انتخاب
10- فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش
نويسنده:فرشید تجاری ؛ نويسنده:مهدی کهندل ؛ نويسنده:عباس خدایاری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 220000 ریال - 0 -83-2585-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10