لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (37)
تالیف (71)
ترجمه (10)
تهران (81)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Sport management textbook (for sport management students)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:سارا کشکر - دانشگاه پیام نور - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 53000 ریال - 2 -0129-14-964-978 انتخاب
2- گام به گام در برگزاری مسابقات ورزشی از محلی تا بین‌المللی
نويسنده:احمد آزادپهلوان ؛ نويسنده:کامران مقدمی ؛ نويسنده:حمید قاسمی - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 15000 ریال - 8 -84-8131-964 انتخاب
3- مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)
نويسنده:راسل هوی ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:هانس وستربیک - علم و حرکت - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 3 -35-5543-600-978 انتخاب
4- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی): طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال نویسی)، تدوین پایان‌نامه، دفاع از پایان‌نامه ...
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:سارا فتوگرافی ؛ نويسنده:حمید قاسمی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 500 نسخه - 65000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
5- کاربرد ارتباط موثر در مربی‌گری ورزش کودکان
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:محمدرضا مجمع - مجمع - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 100000 ریال - 0 -56-6625-600-978 انتخاب
6- نظریه‌ها و مبانی ارتباط جمعی (کارشناسی ارشد مدیریت رسانه‌های ورزشی)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:محمدعلی قره ؛ نويسنده:معصومه حسینی - دانشگاه پیام نور - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 90000 ریال - 1 -0267-14-964-978 انتخاب
7- اصول سازمان و مدیریت ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مهوش نوربخش ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 6 -18-5543-600-978 انتخاب
8- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:صدیقه حیدری‌نژاد - علم و حرکت - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -87-5543-600-978 انتخاب
9- مهارت نوشتن با مهارت‌های ارتباطی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست ؛ نويسنده:حمید قاسمی - هخامنش - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -42-8555-964-978 انتخاب
10- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9