لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (53)
تالیف (87)
ترجمه (11)
تهران (98)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت بازاریابی ورزشی (کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش)
نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ نويسنده:لیلا قربانی‌قهفرخی ؛ ويراستار:حمید قاسمی - دانشگاه پیام نور - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -0268-14-964-978 انتخاب
2- فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش
نويسنده:فرشید تجاری ؛ نويسنده:مهدی کهندل ؛ نويسنده:عباس خدایاری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 500 نسخه - 189000 ریال - 0 -83-2585-964-978 انتخاب
3- فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی: به انضمام (رشته‌های ورزشی) انگلیسی - فارسی
نويسنده:محمدرضا رضائی‌پور ؛ نويسنده:حمید قاسمی - بامداد کتاب - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 0 -003-206-964-978 انتخاب
4- دستنامه تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:نازنین راسخ - اندیشه‌آرا - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 180000 ریال - 3 -2-97524-600-978 انتخاب
5- روابط عمومی ورزشی "مدیریت ارتباطات سازمانی"
نويسنده:جی کلایتون‌استولد ؛ نويسنده:اسفتن‌دبلیو دیتمور ؛ نويسنده:اسکات‌ای برانولد - علم و حرکت - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2200 نسخه - 95000 ریال - 4 -06-5547-964-978 انتخاب
6- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 425000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
7- مدیریت بازاریابی ورزشی (کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش)
نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ نويسنده:لیلا قربانی‌قهفرخی ؛ ويراستار:حمید قاسمی - دانشگاه پیام نور - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 100 نسخه - 170000 ریال - 8 -0268-14-964-978 انتخاب
8- فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی: به انضمام (رشته‌های ورزشی) انگلیسی - فارسی
نويسنده:محمدرضا رضائی‌پور ؛ نويسنده:حمید قاسمی - بامداد کتاب ،ورزش - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 445000 ریال - 0 -003-206-964-978 انتخاب
9- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی): طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال نویسی)، تدوین پایان‌نامه، دفاع از پایان‌نامه ...
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:سارا فتوگرافی ؛ نويسنده:حمید قاسمی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 500 نسخه - 65000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
10- دستنامه تولید پیام و محتوای رادیویی
نويسنده:حمید قاسمی - اندیشه‌آرا - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 150000 ریال - 0 -3-97524-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10