لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (53)
تالیف (87)
ترجمه (11)
تهران (98)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت ورزش‌های هوای آزاد (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:لقمان کشاورز - دانشگاه پیام نور - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 47000 ریال - 5 -0157-14-964-978 انتخاب
2- فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی: به انضمام (رشته‌های ورزشی) انگلیسی - فارسی
نويسنده:محمدرضا رضائی‌پور ؛ نويسنده:حمید قاسمی - بامداد کتاب ،ورزش - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 445000 ریال - 0 -003-206-964-978 انتخاب
3- اصول سازمان و مدیریت ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مهوش نوربخش ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 6 -18-5543-600-978 انتخاب
4- نظریه‌ها و مبانی ارتباط جمعی (کارشناسی ارشد مدیریت رسانه‌های ورزشی)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:محمدعلی قره ؛ نويسنده:معصومه حسینی - دانشگاه پیام نور - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 90000 ریال - 1 -0267-14-964-978 انتخاب
5- روزنامه‌نگاری ورزشی
نويسنده:فیل اندروس ؛ مترجم:سارا کشکر ؛ مترجم:حمید قاسمی - علم و حرکت - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 3 -06-5543-600-978 انتخاب
6- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 425000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
7- مدیریت بازاریابی ورزشی (کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش)
نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ نويسنده:لیلا قربانی‌قهفرخی ؛ ويراستار:حمید قاسمی - دانشگاه پیام نور - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 200 نسخه - 300000 ریال - 8 -0268-14-964-978 انتخاب
8- فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش
نويسنده:فرشید تجاری ؛ نويسنده:مهدی کهندل ؛ نويسنده:عباس خدایاری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 500 نسخه - 189000 ریال - 0 -83-2585-964-978 انتخاب
9- فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی جیبی (فارسی - انگلیسی)
نويسنده:محمدرضا رضائی‌پور ؛ نويسنده:حمید قاسمی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 760 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 345000 ریال - 0 -090-206-964-978 انتخاب
10- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی): طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال نویسی)، تدوین پایان‌نامه، دفاع از پایان‌نامه ...
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 500 نسخه - 145000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10