لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (18)
تالیف (9)
ترجمه (43)
تهران (49)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (34)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی گری 2005 برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - کتاب برنا - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 0 -18-2515-964 انتخاب
2- راهنمای عملی تشریح سر و گردن به همراه آناتمی توصیفی (بر اساس سیستم جدید آناتومی لرد زاکرمن)
نويسنده:محمدعلی محجل‌شجا ؛ نويسنده:کامیار قابیلی ؛ نويسنده:افشین خاکی - تازه‌های طب - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
3- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 9 -30-7150-964-978 انتخاب
4- آناتومی گری 2010 برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 230000 ریال - 8 -24-7150-964-978 انتخاب
5- آناتومی گری 2005 برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آبنوس،صبورا - 480 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 89000 ریال - 5 -24-6334-964 انتخاب
6- آناتومی گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 8 -79-7150-964-978 انتخاب
7- اصول ایمنی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و تحقیقاتی
نويسنده:مهسا صفار ؛ نويسنده:محمدسعید غلامی ؛ نويسنده:مونا فرهادی - تیمورزاده نوین - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 149000 ریال - 0 -76-8010-600-978 انتخاب
8- آناتومی بالینی اسنل 2019: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:لارنس ای. وینسکی ؛ مترجم:مظفر خزاعی - گذر - 192 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 6 -0-95938-622-978 انتخاب
9- آناتومی کاربردی بالینی برای رشته‌های توانبخشی
نويسنده:سیدبهنام جامعی - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - 544 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -88-6473-964-978 انتخاب
10- آناتومی گری 2005 برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آبنوس،صبورا - 296 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 59000 ریال - 5 -24-6334-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6