لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (6)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاربرد تمرینات آبی در ارتوپدی، بازتوانی طب ورزشی و آماده‌سازی جسمانی
نويسنده:کوین ای. ویلک ؛ نويسنده:دیوید ام. جوینر ؛ مترجم:محمدحسین رضوانی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 236 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 599000 ریال - 0 -205-355-600-978 انتخاب
2- راهنمای جامع و کاربردی پیشگیری از آسیب‌های ورزشی
مترجم:منصور صاحب‌الزمانی ؛ مترجم:نادر رهنما ؛ مترجم:هیمن محمدی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 2 -6-93105-600-978 انتخاب
3- کشش‌درمانی: جهت پیشگیری از آسیب و تسکین درد
نويسنده:کریستیان برگ ؛ مترجم:منصور صاحب‌الزمانی ؛ مترجم:هیمن محمدی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 8 -36-6904-600-978 انتخاب
4- آناتومی بدن‌سازی
نويسنده:نیک اونز ؛ مترجم:محمدرضا امیرسیف‌الدینی ؛ مترجم:هیمن محمدی - جهاد دانشگاهی استان کرمان - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 200000 ریال - 7 -21-6789-600-978 انتخاب
5- آناتومی بدنسازی
نويسنده:نیک اونز ؛ مترجم:هیمن محمدی ؛ مترجم:هیمن ابراهیمی - نشر علوم ورزشی - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 292000 ریال - 0 -45-6467-600-978 انتخاب
6- راهنمای جامع و کاربردی پیشگیری از آسیب‌های ورزشی
مترجم:منصور صاحب‌الزمانی ؛ مترجم:نادر رهنما ؛ مترجم:هیمن محمدی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 514 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -6-93105-600-978 انتخاب
7- تکنیک‌های توان‌بخشی در طب ورزشی و امدادگری ورزشی: مبانی و اهداف تکنیک‌های توان‌بخشی آسیب‌های ورزشی
نويسنده:ویلیام‌ای. پرنتیس ؛ مترجم:حسن دانشمندی ؛ مترجم:هیمن محمدی - حتمی - 330 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 799000 ریال - 8 -225-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1