لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت گردشگری پایدار
نويسنده:جان اسواربروک ؛ مترجم:مرتضی خاکسار - آریا نقش - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 270000 ریال - 4 -72-8904-600-978 انتخاب
2- بازاریابی اوقات فراغت: یک دیدگاه جهانی
نويسنده:سوزان هورنر ؛ نويسنده:جان اسواربروک ؛ مترجم:فرشاد تجاری - سناگستر - 328 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 245000 ریال - 6 -08-8466-600-978 انتخاب
3- مدیریت گردشگری پایدار
نويسنده:جان اسواربروک ؛ مترجم:محمود سبزی ؛ مترجم:غلامحسین خورشیدی - سازمان مدیریت صنعتی - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 4 -95-8896-964-978 انتخاب
4- رفتار مصرف کننده در گردشگری
نويسنده:سوزان هورنر ؛ نويسنده:جان اسواربروک ؛ مترجم:مریم حیدری - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 6 -457-379-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1