لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (3)
تالیف (20)
ترجمه (2)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای نگارش گزارشهای علمی و فنی
نويسنده:سیروس علیدوستی ؛ نويسنده:مریم ناخدا - مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 8 -47-7519-964 انتخاب
2- اشک فانوس: مجموعه شعر
نويسنده:سیروس علیدوستی - سوره مهر - 112 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 6000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
3- بخش پوستر در کنفرانس‌ها: راهنمای برگزارکنندگان، شرکت کنندگان، و کتابداران
نويسنده:دیتر اشمیت‌مایر ؛ مترجم:حمیده بیرامی‌طارونی ؛ مترجم:سیروس علیدوستی - مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 3 -13-7519-964 انتخاب
4- فناوری اطلاعات و کتابخانه‌ها
نويسنده:سیروس علیدوستی ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌شعاعی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 964-7519-46-X انتخاب
5- آمار طرح غدیر عضویت فراگیر کتابخانه‌ها سال تحصیلی 1379 - 80
نويسنده:حمیده بیرامی‌طارونی ؛ نويسنده:سیروس علیدوستی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - 310 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 5 -12-7519-964 انتخاب
6- دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال 2013
نويسنده:ریحانه انصافی ؛ نويسنده:حسین غریبی ؛ نويسنده:سیروس علیدوستی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - 346 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 350000 ریال - 2 -92-7519-964-978 انتخاب
7- غربت نوشته‌ها
گردآورنده:سیروس علیدوستی - سوره مهر - 72 صفحه - پالتویی - چاپ 1 سال 1371 - 6600 نسخه - 230 ریال - انتخاب
8- اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌ها
نويسنده:سیروس علیدوستی - مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 2 -5-91798-964 انتخاب
9- چشمها و آینه‌ها
شاعر:سیروس علیدوستی - سوره مهر - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 1800 ریال - 8 -106-471-964 انتخاب
10- شیوه‌نامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی
نويسنده:سیروس علیدوستی ؛ نويسنده:فخرالسادات محمدی ؛ نويسنده:حمید کشاورز - مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1250 نسخه - 50000 ریال - 4 -49-7519-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3