لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (14)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (15)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب الاربعین
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:برهان‌الدین حمدی - اطلاعات - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 2100 نسخه - 10000 ریال - 1 -120-423-964 انتخاب
2- کتاب الاربعین
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:برهان‌الدین حمدی - اطلاعات - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 2100 نسخه - 18000 ریال - 1 -120-423-964 انتخاب
3- کتاب الاربعین
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:برهان‌الدین حمدی - اطلاعات - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 2100 نسخه - 5000 ریال - 1 -120-423-964 انتخاب
4- کتاب الاربعین
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:برهان‌الدین حمدی - اطلاعات - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1381 - 2100 نسخه - 12000 ریال - 1 -120-423-964 انتخاب
5- کتاب الاربعین
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:برهان‌الدین حمدی - اطلاعات - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1374 - 3150 نسخه - 4500 ریال - 1 -120-423-964 انتخاب
6- کتاب الاربعین
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:برهان‌الدین حمدی - اطلاعات - 288 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 3150 نسخه - 800 ریال - انتخاب
7- کتاب الاربعین
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:برهان‌الدین حمدی - اطلاعات - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1394 - 1050 نسخه - 120000 ریال - 9 -120-423-964-978 انتخاب
8- كتاب الاربعين
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:برهان‌الدین حمدی - اطلاعات - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1397 - 1050 نسخه - 170000 ریال - 9 -120-423-964-978 انتخاب
9- کتاب الاربعین
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:برهان‌الدین حمدی - اطلاعات - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 3150 نسخه - 6000 ریال - 1 -120-423-964 انتخاب
10- کتاب الاربعین
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مترجم:برهان‌الدین حمدی - اطلاعات - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1387 - 2100 نسخه - 23000 ریال - 9 -120-423-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2