لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (19)
تالیف (5)
ترجمه (42)
تهران (47)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلس جیبی آناتومی بالینی مور
مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:سهیلا صحت‌بخش ؛ مترجم:میلاد کاظمی‌ها - اندیشه رفیع - 370 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 0 -559-987-964-978 انتخاب
2- اطلس جیبی علوم اعصاب نتر
مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:حسین طاهری - اندیشه رفیع - 472 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 7 -729-987-964-978 انتخاب
3- آناتومی انسان با رویکرد بالینی چوراسیا: تنه
نويسنده:کریشنا گارگ ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 516 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 6 -573-987-964-978 انتخاب
4- بافت‌شناسی پایه
نويسنده:آنتونی.ال مشر ؛ مقدمه:مسلم بهادری ؛ مترجم:رضا شیرازی - میرماه - 696 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 3 -239-333-600-978 انتخاب
5- جنین‌شناسی پزشکی لانگمن 2019
نويسنده:تامس‌دبلیو. سادلر ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:شبنم بخشعلی‌زاده - اندیشه رفیع - 494 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 490000 ریال - 2 -852-987-964-978 انتخاب
6- آناتومی بالینی اسنل 2012: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 216 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 148000 ریال - 7 -240-987-964-978 انتخاب
7- اطلس جیبی آناتومی نتر
نويسنده:جان‌تی. هنسن ؛ نويسنده:فرانک‌هنری نتر ؛ نويسنده:زهره گلمحمدی - اندیشه رفیع - 504 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 400000 ریال - 4 -845-987-964-978 انتخاب
8- آناتومی بالینی اسنل 2012: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 264 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 158000 ریال - 1 -239-987-964-978 انتخاب
9- آناتومی انسان با رویکرد بالینی چوراسیا: سر و گردن
نويسنده:کریشنا گارگ ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 424 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 650000 ریال - 6 -599-987-964-978 انتخاب
10- جنین‌شناسی پزشکی لانگمن
نويسنده:تامس‌دبلیو. سادلر ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ندا خانلرخانی - اندیشه رفیع - 442 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 268000 ریال - 9 -345-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5