لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (19)
تالیف (5)
ترجمه (43)
تهران (48)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 538 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 7 -534-987-964-978 انتخاب
2- اطلس جیبی بافت‌شناسی پایه
مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:شبنم محمدی ؛ مترجم:ساره کظمی - اندیشه رفیع - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 0 -447-987-964-978 انتخاب
3- اطلس جیبی آناتومی روهن
نويسنده:یوهانس‌ویلهم روهن ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:محمدرضا کوچکیان - اندیشه رفیع - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 3 -673-987-964-978 انتخاب
4- نوروآناتومی چوراسیا
نويسنده:کریشنا گارگ ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 9 -600-987-964-978 انتخاب
5- آناتومي گري براي دانشجويان 2020: تنه
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - اندیشه رفیع - 570 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 900000 ریال - 5 -921-987-964-978 انتخاب
6- آناتومی انسان با رویکرد بالینی چوراسیا: سر و گردن
نويسنده:کریشنا گارگ ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 432 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 6 -599-987-964-978 انتخاب
7- آناتومی عمومی
نويسنده:رضا شیرازی ؛ نويسنده:زهره نظم‌آراء ؛ نويسنده:میلاد کاظمی‌ها - اندیشه رفیع - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 230000 ریال - 9 -642-987-964-978 انتخاب
8- نوروآناتومی بالینی اسنل 2019
نويسنده:رایان اسپلیتجربر ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 678 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 980000 ریال - 5 -880-987-964-978 انتخاب
9- آناتومی عمومی
نويسنده:رضا شیرازی ؛ نويسنده:زهره نظم‌آراء ؛ نويسنده:میلاد کاظمی‌ها - اندیشه رفیع - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 9 -642-987-964-978 انتخاب
10- آناتومی بالینی اسنل 2012: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 216 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 148000 ریال - 7 -240-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5