لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (17)
تالیف (4)
ترجمه (36)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی انسان با رویکرد بالینی چوراسیا: سر و گردن
نويسنده:کریشنا گارگ ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 432 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 6 -599-987-964-978 انتخاب
2- آناتومی انسان با رویکرد بالینی چوراسیا: سر و گردن
نويسنده:کریشنا گارگ ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 424 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 650000 ریال - 6 -599-987-964-978 انتخاب
3- بافت‌شناسی پایه
نويسنده:آنتونی.ال مشر ؛ مقدمه:مسلم بهادری ؛ مترجم:رضا شیرازی - میرماه - 696 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 3 -239-333-600-978 انتخاب
4- آناتومی عمومی
نويسنده:رضا شیرازی ؛ نويسنده:زهره نظم‌آراء ؛ نويسنده:میلاد کاظمی‌ها - اندیشه رفیع - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 230000 ریال - 9 -642-987-964-978 انتخاب
5- اطلس جیبی بافت‌شناسی پایه
مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:شبنم محمدی ؛ مترجم:ساره کظمی - اندیشه رفیع - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 400000 ریال - 3 -884-987-964-978 انتخاب
6- آناتومی بالینی اسنل 2012: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 264 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 158000 ریال - 1 -239-987-964-978 انتخاب
7- اطلس جیبی علوم اعصاب نتر
مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:حسین طاهری - اندیشه رفیع - 472 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 7 -729-987-964-978 انتخاب
8- آناتومی بالینی اسنل 2012: اندام
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:ابراهیم اسفندیاری - اندیشه رفیع - 262 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -239-987-964-978 انتخاب
9- اطلس جیبی بافت‌شناسی پایه
مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:شبنم محمدی ؛ مترجم:ساره کظمی - اندیشه رفیع - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 0 -447-987-964-978 انتخاب
10- اطلس جیبی آناتومی بالینی مور
مترجم:رضا شیرازی ؛ مترجم:سهیلا صحت‌بخش ؛ مترجم:میلاد کاظمی‌ها - اندیشه رفیع - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 0 -559-987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4