لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (27)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلس آناتومی گری 2015
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ مترجم:مهری میرحسینی ؛ مترجم:فرشته طالب‌پور‌امیری - پرستش - 686 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 290000 ریال - 4 -41-7817-600-978 انتخاب
2- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آرتین طب - 562 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 950000 ریال - 8 -653-424-600-978 انتخاب
3- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 312 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 330000 ریال - 7 -76-7150-964-978 انتخاب
4- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 3000 نسخه - 600000 ریال - 3 -74-7150-964-978 انتخاب
5- آناتومی سطحی و اولتراسوند گری: پایه‌ای برای تمرینات بالینی
نويسنده:کلیر اف. اسمیت ؛ نويسنده:اندرو دیلی ؛ نويسنده:بری میشل - جامعه‌نگر - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 790000 ریال - 7 -823-101-600-978 انتخاب
6- آناتومی سر و گردن: چکیده گری دانشجویی
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل ؛ نويسنده:وین وگل - آییژ - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 290000 ریال - 2 -542-970-964-978 انتخاب
7- آناتومی پایه گری 2018: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام میچل - جامعه‌نگر - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 445000 ریال - 6 -718-101-600-978 انتخاب
8- آناتومی اندام: چکیده گری دانشجویی
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل ؛ نويسنده:وین وگل - آییژ - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 230000 ریال - 9 -527-970-964-978 انتخاب
9- آناتومی پایه گری 2018: سر و گردن
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام میچل - جامعه‌نگر - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 565000 ریال - 3 -719-101-600-978 انتخاب
10- آناتومی تنه: چکیده گری دانشجویی
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل ؛ نويسنده:وین وگل - آییژ - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 350000 ریال - 6 -557-970-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3