لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیگار دوم
نويسنده:جواد جواهریان - مطبوعات دینی - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 8 -019-145-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1