لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (1)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:صدیقه حیدری‌نژاد - علم و حرکت - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -87-5543-600-978 انتخاب
2- تربیت بدنی عمومی (ویژه دختران دانشجوی دانشگاههای کشور)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مینو باسامی ؛ نويسنده:زهرا سلمان - علم و حرکت،آونگ - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 350000 ریال - 5 -28-8500-600-978 انتخاب
3- چشم‌اندازهای علوم ورزشی برای زنان
ويراستار:ژاکلین پل ؛ ويراستار:هارمون براون ؛ ويراستار:رابرت وی - دانشگاه شهید چمران - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 4 -48-6710-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1