ابزار وبمستر

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (13)
تاليف (26)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (26) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- سبک زندگی: کار و کوشش
فرید نجف‌نیا - اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه) - 72 صفحه - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 40000 ريال - 9 -438-542-964-978 انتخاب
2- لقمه و سرنوشت
فرید نجف‌نیا ؛ ويراستار:منیره آذری - اسوه - 70 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 40000 ريال - 1 -463-542-964-978 انتخاب
3- سبک زندگی: روابط اجتماعی
فرید نجف‌نیا - اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه) - 76 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 40000 ريال - 5 -436-542-964-978 انتخاب
4- سبک زندگی: روابط اجتماعی
فرید نجف‌نیا - اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه) - 76 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 40000 ريال - 5 -436-542-964-978 انتخاب
5- سبک زندگی: سلامت
فرید نجف‌نیا - اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه) - 72 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 40000 ريال - 2 -437-542-964-978 انتخاب
6- سبک زندگی: سلامت
فرید نجف‌نیا - اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه) - 72 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 40000 ريال - 2 -437-542-964-978 انتخاب
7- ارمغانی از خدا: در شناخت ارزش پدر و مادر
فرید نجف‌نیا ؛ محقق:سمانه پهلوانی ؛ ويراستار:منیره آذری - اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه) - 288 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1393 - 2000 نسخه - 100000 ريال - 5 -410-542-964-978 انتخاب
8- سبک زندگی: خانه و خانواده
فرید نجف‌نیا - اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه) - 72 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 5000 نسخه - 50000 ريال - 8 -435-542-964-978 انتخاب
9- ارمغانی از خدا: در شناخت ارزش پدر و مادر
فرید نجف‌نیا - اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه) - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 100000 ريال - 5 -410-542-964-978 انتخاب
10- غیرت در مکتب عترت (ع)
فرید نجف‌نیا ؛ ويراستار:مرضیه عزیزیان - اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه) - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 50000 ريال - 5 -324-542-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]