لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (40)
تالیف (0)
ترجمه (65)
تهران (46)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (65)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاپیتان زیرشلواری و حمله زن‌های شرور افسانه‌ای به سالن غذاخوری
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:انسیه بهبهانی ؛ ويراستار:شهره احدیت - به‌نگار - 136 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -19-6835-600-978 انتخاب
2- کاپیتان زیرشلواری: نقشه خطرناک پرفسور پوپی زیرشلواری
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:انسیه بهبهانی ؛ ويراستار:شهره احدیت - به‌نگار - 152 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 72000 ریال - 2 -24-6835-600-978 انتخاب
3- کاپیتان زیرشلواری: کتاب حماسی دوم
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:ندا رحمانی - سیمای فرهنگ - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -86-8960-964-978 انتخاب
4- کاپیتان زیرشلواری: ترا-لا-لا
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:امیرحسین دانشورکیان ؛ ويراستار:فرناز وفایی‌دیزجی - پرتقال - 128 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -131-462-600-978 انتخاب
5- کاپیتان زیرشلواری: ترا-لا-لا
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:امیرحسین دانشورکیان ؛ ويراستار:فرناز وفایی‌دیزجی - پرتقال - 112 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -131-462-600-978 انتخاب
6- کاپیتان زیرشلواری و حمله زن‌های شرور افسانه‌ای به سالن غذاخوری
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:انسیه بهبهانی ؛ ويراستار:شهره احدیت - به‌نگار - 144 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 69000 ریال - 8 -19-6835-600-978 انتخاب
7- کاپیتان زیرشلواری: کاپیتان زیرشلواری و پاتک پرخطر پروفسور دوپی
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:امیرحسین دانشورکیان ؛ ويراستار:فرناز وفایی‌دیزجی - پرتقال - 154 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -658-462-600-978 انتخاب
8- کاپیتان زیرشلواری: نقشه خطرناک پرفسور پوپی زیرشلواری
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:انسیه بهبهانی ؛ ويراستار:شهره احدیت - به‌نگار - 146 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -24-6835-600-978 انتخاب
9- کاپیتان زیرشلواری و حمله توالت‌های سخنگو
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:انسیه بهبهانی ؛ ويراستار:شهره احدیت - به‌نگار - 144 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 69000 ریال - 2 -11-6835-600-978 انتخاب
10- کاپیتان زیرشلواری: کاپیتان زیرشلواری و پاتک پرخطر پروفسور دوپی
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:امیرحسین دانشورکیان ؛ ويراستار:فرناز وفایی‌دیزجی - پرتقال - 154 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -658-462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7