ابزار وبمستر

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (1)
تاليف (0)
ترجمه (11)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (11) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- درمان تنهایی
دانیل گریپو ؛ مترجم:صنوبر رضاخانی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - هنوز - 86 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 35000 ريال - 6 -12-6047-600-978 انتخاب
2- شفای قلب‌های دردمند
دانیل گریپو ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - خط خطی - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ريال - 9 -62-6715-600-978 انتخاب
3- شفای قلب‌های دردمند
دانیل گریپو ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - دومان - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 9 -14-7373-600-978 انتخاب
4- خودباوری‌درمانی
دانیل گریپو ؛ مترجم:مهدی سجودی‌مقدم ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - مهراندیش - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 55000 ريال - 4 -68-6799-964-978 انتخاب
5- خودباوری‌درمانی
دانیل گریپو ؛ مترجم:مهدی سجودی‌مقدم ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - مهراندیش - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 35000 ريال - 4 -68-6799-964-978 انتخاب
6- تنهایی‌درمانی
دانیل گریپو ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - دومان - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 4 -22-7373-600-978 انتخاب
7- افکار شفابخش برای قلب‌های شکسته
دانیل گریپو ؛ مترجم:نیکی امیدی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - پری ماه - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 60000 ريال - 9 -8-93096-600-978 انتخاب
8- تنهایی‌درمانی
دانیل گریپو ؛ مترجم:مهدی سجودی‌مقدم ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - مهراندیش - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 35000 ريال - 0 -66-6799-964-978 انتخاب
9- نگرانی‌درمانی
دانیل گریپو ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - دومان - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 8 -24-7373-600-978 انتخاب
10- خودت را باور داشته باش
دانیل گریپو ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:آر.دبلیو. الی - دومان - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 0 -17-7373-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]