ابزار وبمستر

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (1)
تاليف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (12) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- نگرانی‌درمانی
دانیل گریپو ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - دومان - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 8 -24-7373-600-978 انتخاب
2- تنهایی‌درمانی
دانیل گریپو ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - دومان - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 4 -22-7373-600-978 انتخاب
3- درمان تنهایی
دانیل گریپو ؛ مترجم:صنوبر رضاخانی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - هنوز - 86 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 35000 ريال - 6 -12-6047-600-978 انتخاب
4- خودت را باور داشته باش
دانیل گریپو ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:آر.دبلیو. الی - دومان - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 0 -17-7373-600-978 انتخاب
5- خودباوری‌درمانی
دانیل گریپو ؛ مترجم:مهدی سجودی‌مقدم ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - مهراندیش - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 35000 ريال - 4 -68-6799-964-978 انتخاب
6- تنهایی‌درمانی
دانیل گریپو ؛ مترجم:مهدی سجودی‌مقدم ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - مهراندیش - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 35000 ريال - 0 -66-6799-964-978 انتخاب
7- خودت را باور داشته باش
دانیل گریپو ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:آر.دبلیو. الی - خط خطی - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ريال - 6 -47-6715-600-978 انتخاب
8- شفای قلب‌های دردمند
دانیل گریپو ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - خط خطی - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ريال - 9 -62-6715-600-978 انتخاب
9- شفای قلب‌های دردمند
دانیل گریپو ؛ مترجم:صدف شجیعی ؛ تصويرگر:رابرت‌دبلیو الی - دومان - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 9 -14-7373-600-978 انتخاب
10- جوانمردانه بازی کن و خوشحال باش: راهنمای کودک برای بازی و ورزش
دانیل گریپو ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:آر.دبلیو. الی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 100000 ريال - 5 -19-8733-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]