لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (42)
تالیف (86)
ترجمه (1)
تهران (86)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (51)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (87) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آریایی‌ها
نويسنده:جمشید خانیان - مدرسه - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 0 -047-385-964-978 انتخاب
2- درون پیرهن یحیا
نويسنده:جمشید خانیان - امیرکبیر، کتابهای سیمرغ - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 2 -1251-00-964-978 انتخاب
3- شب گربه‌های چشم سفید
نويسنده:جمشید خانیان ؛ ويراستار:حمید گروگان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 1 -700-432-964-978 انتخاب
4- از زمینه تا درونمایه: بررسی عناصر هفت‌گانه‌ی آثار ادبی در هفت اثر داستانی کوتاه از نویسندگان ایرانی
نويسنده:جمشید خانیان - سوره مهر - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 0 -886-471-964 انتخاب
5- عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی
نويسنده:جمشید خانیان ؛ ويراستار:بابک آتشین‌جان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 2500 نسخه - 210000 ریال - 7 -623-391-964-978 انتخاب
6- شب گربه‌های چشم سفید
نويسنده:جمشید خانیان ؛ ويراستار:حمید گروگان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 1 -700-432-964-978 انتخاب
7- عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی
نويسنده:جمشید خانیان ؛ ويراستار:بابک آتشین‌جان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 3000 نسخه - 72000 ریال - 7 -623-391-964-978 انتخاب
8- کودکی‌های زمین: برگزیده بیست سال ادبیات دفاع مقدس
نويسنده:جمشید خانیان ؛ به‌اهتمام: شورای‌ادبیات‌مقاومت - امیرکبیر، کتابهای سیمرغ - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 7 -1269-00-964-978 انتخاب
9- امپراتور کوتوله‌ی سرزمین لی‌لی‌پوت
نويسنده:جمشید خانیان ؛ ويراستار:روشنک بهاریان‌ - افق - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 1 -132-353-600-978 انتخاب
10- شبی که جرواسک نخواند
نويسنده:جمشید خانیان ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده - میرسعیدی فراهانی - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 2 -52-6853-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9