لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (6)
تالیف (3)
ترجمه (6)
تهران (3)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حفظ موضوعی قرآن کریم: 300 موضوع از آیات اعتقادی، فروغ دین و اخلاقی
مترجم:حسین انصاریان ؛ محقق:سیدمهدی هاشمی ؛ محقق:سیدمصطفی حسینی - سرمایه سخن - 300 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2500 نسخه - 60000 ریال - 4 -2-93648-600-978 انتخاب
2- هر روز با قرآن و عترت: حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات شامل 365 موضوع
نويسنده:سیدمهدی هاشمی ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین ؛ ويراستار:محسن جیریایی - نشرا - 408 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 30000 نسخه - 120000 ریال - 8 -16-7352-600-978 انتخاب
3- تربیت بدنی عمومی: ویژه دانشجویان غیرتربیت بدنی
نويسنده:محمد رحیمی ؛ نويسنده:سیدمهدی هاشمی ؛ نويسنده:جهان جمال‌سیرت - راه - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -044-272-600-978 انتخاب
4- حفظ موضوعی قرآن کریم: 300 موضوع از آیات اعتقادی، فروع دین و اخلاقی
مترجم:حسین انصاریان ؛ محقق:سیدمهدی هاشمی ؛ محقق:سیدمصطفی حسینی - آیه نور - 384 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 75000 ریال - 1 -45-8114-600-978 انتخاب
5- حفظ موضوعی قرآن کریم: 300 موضوع از آیات اعتقادی، فروع دین و اخلاقی
مترجم:حسین انصاریان ؛ محقق:سیدمهدی هاشمی ؛ محقق:سیدمصطفی حسینی - آیه نور - 284 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 3000 نسخه - 75000 ریال - 1 -45-8114-600-978 انتخاب
6- ذکر مبارک: مصحف آموزشی تفسیر و مفاهیم قرآن کریم (سوره‌های قصص، عنکبوت، روم، لقمان، ...)
مترجم:حسین انصاریان ؛ محقق:سیدمهدی هاشمی ؛ زيرنظر:حسین صدیقی - آیه نور - 248 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 3000 نسخه - 300000 ریال - 7 -5-95695-600-978 انتخاب
7- حفظ موضوعی قرآن کریم: 300 موضوع از آیات اعتقادی، فروع دین و اخلاقی
مترجم:حسین انصاریان ؛ محقق:سیدمهدی هاشمی ؛ محقق:سیدمصطفی حسینی - آیه نور - 384 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 75000 ریال - 1 -45-8114-600-978 انتخاب
8- هر روز با قرآن و عترت: حفظ موضوعی و آشنایی با معارف آیات و روایات شامل 365 موضوع
نويسنده:سیدمهدی هاشمی ؛ تهيه و تنظيم: موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین ؛ ويراستار:محسن جیریایی - نشرا - 408 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 5000 نسخه - 120000 ریال - 8 -16-7352-600-978 انتخاب
9- حفظ موضوعی قرآن کریم: 300 موضوع از آیات اعتقادی، فروغ دین و اخلاقی
مترجم:حسین انصاریان ؛ محقق:سیدمهدی هاشمی ؛ محقق:سیدمصطفی حسینی - سرمایه سخن - 378 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2500 نسخه - 60000 ریال - 4 -2-93648-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1