لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (18)
تالیف (13)
ترجمه (30)
تهران (43)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متون تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی انگلیسی - فارسی
نويسنده:محمد خبیری ؛ نويسنده:رضا محمدکاظمی ؛ نويسنده:محسن شفیع‌زاده - بامداد کتاب - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 7 -45-8131-964 انتخاب
2- راهنمای مدیریت ورزشی
تهيه و تنظيم:راجر جکسون ؛ مترجم:محمد خبیری ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 448 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 3 -29-5319-600-978 انتخاب
3- روان‌شناسی ورزشی: راهنمای مربیان
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:محمد خبیری - بامداد کتاب - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 8 -36-8131-964 انتخاب
4- راهنمای مدیریت ورزشی
تهيه و تنظيم:راجر جکسون ؛ مترجم:محمد خبیری ؛ ويراستار:عباسعلی گائینی - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 488 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 30000 ریال - 8 -14-5605-964 انتخاب
5- برندهای فوتبال
نويسنده:سوزان بریج‌واتر ؛ مترجم:محمد خبیری ؛ مترجم:علی ناظمی - علم و حرکت - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 9 -04-8500-600-978 انتخاب
6- ورزشکار هوشیار مایندفول: رازهایی برای عملکرد خالص
نويسنده:جورج مامفورد ؛ مقدمه:فیل جکسون ؛ مترجم:صالح معظم - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 9 -202-355-600-978 انتخاب
7- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 300 نسخه - 150000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
8- برنامه‌های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان
نويسنده:میرکو ماتسانتینی ؛ نويسنده:سیمونه مباردیری ؛ مترجم:علی ظهیری - حتمی - 184 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 699000 ریال - 5 -309-355-600-978 انتخاب
9- روان‌شناسی ورزشی: راهنمای مربیان (با اصلاحات و ویرایش جدید)
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:محمد خبیری - بامداد کتاب - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 8 -36-8131-964 انتخاب
10- روان‌شناسی کودک و نوجوان با "رویکرد ورزشی"
نويسنده:محمد خبیری ؛ نويسنده:محمد رحیمی ؛ نويسنده:ابوالفضل فیروزمنش - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 350000 ریال - 1 -6812-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5