لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (16)
تالیف (12)
ترجمه (25)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روان‌شناسی ورزشی: راهنمای مربیان (با اصلاحات و ویرایش جدید)
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:محمد خبیری - بامداد کتاب - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 8 -36-8131-964 انتخاب
2- مکتب دهداری: فراتر از فوتبال (اخلاق - تحصیل - فوتبال)
نويسنده:محمد خبیری ؛ نويسنده:مهدی غفوری‌یزدی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -84-6858-600-978 انتخاب
3- روان‌شناسی ورزشی: راهنمای مربیان
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:محمد خبیری - بامداد کتاب - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 1000 نسخه - 249000 ریال - 9 -36-8131-964-978 انتخاب
4- مداخلات روانی با تیم‌های فوتبال
نويسنده:یواخوان داسیل ؛ مترجم:محمد خبیری ؛ ويراستار:مزدک انوشه - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 9 -01-5319-600-978 انتخاب
5- فوتبال (1): رشته تربیت بدنی گروه تحصیلی علوم ورزشی
نويسنده:مجید جلالی ؛ نويسنده:مسعود اقبالی ؛ نويسنده:محمد خبیری - شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران - 98 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 1 -0869-05-964 انتخاب
6- راهنمای مدیریت ورزشی
تهيه و تنظيم:راجر جکسون ؛ مترجم:محمد خبیری ؛ مترجم:سیدنصرالله سجادی - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 484 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3300 نسخه - 100000 ریال - 8 -14-5605-964 انتخاب
7- برندهای فوتبال
نويسنده:سوزان بریج‌واتر ؛ مترجم:محمد خبیری ؛ مترجم:علی ناظمی - علم و حرکت - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 9 -04-8500-600-978 انتخاب
8- سلسله تحلیل‌ها و درسهای روان‌شناسی ورزش
نويسنده:یداله فرهادی ؛ نويسنده:محمد خبیری ؛ ويراستار:افسانه قارونی - اطلاعات - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1050 نسخه - 200000 ریال - 8 -051-435-600-978 انتخاب
9- مکتب دهداری: فراتر از فوتبال (اخلاق - تحصیل - فوتبال)
نويسنده:محمد خبیری ؛ نويسنده:مهدی غفوری‌یزدی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -84-6858-600-978 انتخاب
10- روان‌شناسی ورزشی: راهنمای مربیان (با اصلاحات و ویرایش جدید)
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:محمد خبیری - بامداد کتاب - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 8 -36-8131-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4