لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (4)
ترجمه (2)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تئوری‌های رهبری و مدیریت آموزشی
نويسنده:تونی بوش ؛ مترجم:نیما شهیدی ؛ مترجم:عبدالحسین عباسیان - شرح - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -66-8929-964-978 انتخاب
2- فطرت بنیاد تربیت: رویکردی به تعلیم و تربیت اسلامی
نويسنده:رحمت‌اله مرزوقی ؛ نويسنده:سیروس حدادنیا - آوای نور - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 300 نسخه - 135000 ریال - 0 -103-309-600-978 انتخاب
3- فطرت بنیاد تربیت: رویکردی به تعلیم و تربیت اسلامی
نويسنده:رحمت‌اله مرزوقی ؛ نويسنده:سیروس حدادنیا - آوای نور - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 100000 ریال - 0 -103-309-600-978 انتخاب
4- برنامه درسی مقاومتی با تاکید بر اسلامی‌سازی برنامه درسی آموزش عالی
نويسنده:سیروس حدادنیا - آوای نور - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 270000 ریال - 2 -464-309-600-978 انتخاب
5- تئوری‌های رهبری و مدیریت آموزشی
نويسنده:تونی بوش ؛ مترجم:نیما شهیدی ؛ مترجم:عبدالحسین عباسیان - شرح - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -66-8929-964-978 انتخاب
6- فطرت بنیاد تربیت: رویکردی به تعلیم و تربیت اسلامی
نويسنده:رحمت‌اله مرزوقی ؛ نويسنده:سیروس حدادنیا - آوای نور - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 300 نسخه - 200000 ریال - 0 -103-309-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1