لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتار مصرف‌کننده در ورزش و رویداد: اقدام بازاریابی
نويسنده:دانیل کارل فانک ؛ مترجم:فرشاد تجاری ؛ مترجم:زینب ابودردا - حتمی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 0 -16-6904-600-978 انتخاب
2- رفتار مصرف‌کننده ورزشی: استراتژی‌های بازاریابی
نويسنده:دانیل کارل فانک ؛ نويسنده:کوستاس آلکساندریس ؛ نويسنده:هیث مک‌دونالد - راز نهان - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -337-448-600-978 انتخاب
3- رفتار مصرف‌کننده ورزشی
نويسنده:دانیل کارل فانک ؛ نويسنده:کوستاس آلکساندریس ؛ نويسنده:هیث مک‌دونالد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 0 -4611-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1