لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بودجه خانوارهای شهری و روستایی استان ایلام در سال 93
تهيه كننده:علی آخی‌زاده ؛ تهيه كننده:سجاد مروتی - جوهر حیات - 114 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 3 -04-8700-600-978 انتخاب
2- روش‌های تامین مالی و امکان‌سنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
تهيه كننده:سجاد مروتی ؛ تهيه كننده:محمدرضا قاسمی ؛ تهيه كننده:ابوطالب کاظمی - جوهر حیات - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 7 -48-8700-600-978 انتخاب
3- راهنمای سرمایه‌گذاری استان ایلام
گردآورنده:علی آخی‌زاده ؛ گردآورنده:مسعود حیدری‌زادی - جوهر حیات - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 0 -16-6355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1