لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(92)
چاپ مجدد (91)
تالیف (13)
ترجمه (170)
تهران (181)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (40)

تعداد یافت شده (183) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی پزشکی گایتون 2006
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:احمدرضا نیاورانی - سماط - 608 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1100 نسخه - 99000 ریال - 2 -98-5789-964 انتخاب
2- فیزیولوژی پزشکی گایتون 2006
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:احمدرضا نیاورانی - سماط - 640 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3340 نسخه - 99000 ریال - 0 -99-5789-964 انتخاب
3- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - 836 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 6000 نسخه - 23000 ریال - 2 -029-409-964 انتخاب
4- فیزیولوژی پزشکی (گایتون و هال) 2016
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:ناصر احمدی‌اصل - ابن سینا - 768 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 400000 ریال - 7 -43-7939-600-978 انتخاب
5- فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2011
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مقدمه:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:محمدرضا بیگدلی - تیمورزاده،طبیب - 600 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 4000 نسخه - 275000 ریال - 8 -038-238-600-978 انتخاب
6- خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:معصومه گلستان‌جهرمی ؛ مترجم:علی علیرضایی - نسل فردا - 706 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1650 نسخه - 180000 ریال - 7 -46-2536-964-978 انتخاب
7- فیزیولوژی پزشکی گایتون
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:شاهین انصاری - تیمورزاده،طبیب - 648 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 0 -195-420-964-978 انتخاب
8- مروری بر فیزیولوژی گایتون / هال: سوالات چندگزینه‌ای با پاسخ تشریحی
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:حوری سپهری ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده - اندیشه رفیع - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 79500 ریال - 6 -320-987-964-978 انتخاب
9- دستنامه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2012
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:رضا بدل‌زاده ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده - اندیشه رفیع - 524 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 159000 ریال - 5 -413-987-964-978 انتخاب
10- فیزیولوژی پزشکی گایتون
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:شاهین انصاری - تیمورزاده،طبیب - 936 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 148000 ریال - 3 -2-93288-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19