لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیش از آنکه متولد شویم: ضروریات جنین‌شناسی و نقایص هنگام تولد
نويسنده:کیت مور ؛ نويسنده:تی. وی. ان پرساد ؛ نويسنده:مارک جی تورکیا - آثار سبحان - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 285000 ریال - 7 -39-6531-600-978 انتخاب
2- جنین‌شناسی کاربردی انسان
نويسنده:کیت مور ؛ نويسنده:تی. وی. ان پرساد ؛ مترجم:علیرضا فاضل - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد - 736 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 51500 ریال - 6 -48-5627-964 انتخاب
3- جنین‌شناسی مور: انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی
نويسنده:کیت مور ؛ نويسنده:تی. وی. ان پرساد ؛ نويسنده:مارک‌جی تورچیا - اندیشه رفیع - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 5 -541-987-964-978 انتخاب
4- رویان‌شناسی بالینی
نويسنده:کیت مور ؛ نويسنده:تی. وی. ان پرساد ؛ مترجم:محمد مردانی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - 576 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 9 -043-524-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1