لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (19)
تالیف (47)
ترجمه (7)
تهران (52)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنچه که مدرسه را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل می‌کند
نويسنده:مارکو کولز ؛ نويسنده:لوئیس استول ؛ مترجم:عباس خورشیدی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -023-460-600-978 انتخاب
2- رفتار والدین و تربیت فرزندان
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ ويراستار:مهناز جیلانچی - یسطرون - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -00-7819-964 انتخاب
3- مجموعه مقالات همایش تهدیدات نرم و هویت نظامی
گردآورنده:عباس خورشیدی ؛ ويراستار:مهدی رحمانی ؛ ويراستار:مهدی وروایی - دانشگاه افسری امام علی (ع) - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 4 -10-2899-964-978 انتخاب
4- راهنمای عملی روشهای نوین تدریس (با عنایت به نگرش فراشناختی)
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ نويسنده:شهاب‌الدین غندالی ؛ نويسنده:محمد حسینی‌فهرجی - پسین - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 11500 ریال - 2 -7-92786-964 انتخاب
5- روش‌ها و فنون تدریس
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ ويراستار:حمیده درب‌اصفهانی - یسطرون - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 0 -51-7819-964-978 انتخاب
6- روشهای گفتمان و رفتار با فرزندان
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ ويراستار:فرشید موفق - یسطرون - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -06-7819-964 انتخاب
7- مقدمات مدیریت آموزشی و آموزشگاهی
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ نويسنده:شهاب‌الدین غندالی - پسین - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 12500 ریال - 4 -6-92786-964 انتخاب
8- روش‌ها و فنون تدریس
نويسنده:عباس خورشیدی - نشر یسطرون - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 21000 ریال - 1 -02-7819-964 انتخاب
9- روشهای پژوهش در علوم رفتاری (از نظریه تا عمل)
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ نويسنده:شهاب‌الدین غندالی ؛ نويسنده:فرشید موفق - نوین پژوهش - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 1 -00-7010-964 انتخاب
10- مهارت‌های زندگی: دوران کودکی
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ نويسنده:حمیده درب‌اصفهانی ؛ نويسنده:فرحناز نظری - یسطرون - 180 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 8 -39-7819-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6