لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (19)
تالیف (47)
ترجمه (7)
تهران (52)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارزشیابی آموزشی
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ نويسنده:محمدرضا ملکشاهی‌راد - یسطرون - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 6 -05-7819-964 انتخاب
2- کلاس‌های پویا
نويسنده:بس دال ؛ نويسنده:استیون زوکر ؛ نويسنده:کاترین بریهم - یسطرون - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 6 -33-7819-964-978 انتخاب
3- مهارت‌های زندگی: دوران نوجوانی
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ نويسنده:حمیده درب‌اصفهانی ؛ نويسنده:فرحناز نظری - یسطرون - 162 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 4 -40-7819-964-978 انتخاب
4- نظارت و راهنمایی تعلیماتی
نويسنده:عباس خورشیدی - یسطرون - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 2 -07-7819-964 انتخاب
5- استعداد بستر تعالی
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ نويسنده:اصغر مشبکی‌اصفهانی ؛ نويسنده:علی حاجیها - پژوهشیار - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -7-99639-600-978 انتخاب
6- راهنمای تدوین رساله و پایان‌نامه تحصیلی (از نظریه تا عمل)
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ نويسنده:حمیدرضا قریشی - یسطرون - 450 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 4 -6-92219-964 انتخاب
7- مهارت‌های زندگی: دوران کودکی
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ نويسنده:حمیده درب‌اصفهانی ؛ نويسنده:فرحناز نظری - یسطرون - 180 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 8 -39-7819-964-978 انتخاب
8- روش‌های پرورش خلاقیت در نظام آموزشی
نويسنده:سیدمحمد میرکمالی ؛ نويسنده:عباس خورشیدی - یسطرون - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 5 -27-7819-964-978 انتخاب
9- روش‌ها و فنون تدریس
نويسنده:عباس خورشیدی - یسطرون - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 21000 ریال - 1 -02-7819-964 انتخاب
10- شایستگی حلقه مفقوده انتخاب مدیران
نويسنده:عباس خورشیدی ؛ نويسنده:سیدعبدالله سجادی‌جاغرق ؛ نويسنده:محمودرضا اسفندیار - پژوهشیار - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -8-99639-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6