لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (7)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق جزای عمومی
نويسنده:نسترن اوجانی - آریا - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 0 -2-94090-600-978 انتخاب
2- قانون مجازات اسلامی با تطبیق آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی
تدوين:نسترن اوجانی - آریا - 362 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 7 -8-91592-964-978 انتخاب
3- متن اصلی قانون آیین دادرسی کیفری مشتمل بر: قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه ر
تدوين:نسترن اوجانی ؛ زيرنظر:یاسمن خواجه‌نوری - گام حق،کتاب آوا - 284 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 7 -2-94758-600-978 انتخاب
4- قانون مجازات اسلامی با تطبیق آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی
تدوين:نسترن اوجانی - آریا - 386 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 3 -1-94090-600-978 انتخاب
5- حقوق جزای عمومی
نويسنده:نسترن اوجانی - آریا - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 0 -2-94090-600-978 انتخاب
6- شش قانون مشتمل بر: قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون مجازات اسلامی
تدوين: بخش تدوین و تنقیح قوانین موسسه گام حق ؛ زيرنظر:حسین پورحسنی ؛ زيرنظر:نسترن اوجانی - گام حق،کتاب آوا - 1008 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 5 -03-7816-600-978 انتخاب
7- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر: قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) 1392: تعزیرات 1375 فصل جرایم رایانه‌ای...
تدوين:نسترن اوجانی ؛ زيرنظر:ابراهیم قدسی - گام حق،کتاب آوا - 368 صفحه - جلد 5 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 0 -1-94758-600-978 انتخاب
8- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشتمل بر: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح ...
نويسنده: بخش تدوین و تنقیح قوانین موسسه گام حق ؛ زيرنظر:نسترن اوجانی - گام حق،کتاب آوا - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 9 -05-7816-600-978 انتخاب
9- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تدوين: بخش تدوین و تنقیح قوانین موسسه گام حق ؛ زيرنظر:نسترن اوجانی - گام حق،کتاب آوا - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 6 -6-95099-600-978 انتخاب
10- قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر: قانون نظارت بر رفتار قضات، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت برر فتار قضات
تدوين: بخش تدوین و تنقیح قوانین موسسه گام حق ؛ زيرنظر:نسترن اوجانی - گام حق،کتاب آوا - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 4 -13-7816-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2