لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (6)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صد روز با خاتمی
نويسنده:بابک داد - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 1 -05-5700-964 انتخاب
2- صد روز با خاتمی
نويسنده:بابک داد - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 1 -05-5700-964 انتخاب
3- آخرین سلام: ناگفته‌های تعطیلی روزنامه سلام در گفتگویی صریح با موسوی خوئینی‌ها
نويسنده:بابک داد - بابک داد - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -035-350-964 انتخاب
4- خاتمی در پاریس
نويسنده:بابک داد - بابک داد - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 8000 ریال - 9 -289-350-964 انتخاب
5- رای مردم: محاکمه و دفاعیات سید مصطفی تاج‌زاده
گردآورنده:بابک داد - طرح نو - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 5 -18-7134-964 انتخاب
6- صد روز با خاتمی
نويسنده:بابک داد - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 1 -05-5700-964 انتخاب
7- رای مردم: محاکمه و دفاعیات سید مصطفی تاج‌زاده
گردآورنده:بابک داد - طرح نو - 358 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 24000 ریال - 5 -18-7134-964 انتخاب
8- صد روز با خاتمی
نويسنده:بابک داد - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 250 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 1 -05-5700-964 انتخاب
9- آخرین سلام: ناگفته‌های تعطیلی روزنامه سلام در گفتگویی صریح با موسوی خوئینی‌ها
نويسنده:بابک داد - بابک داد - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -035-350-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1