لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (2)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نمک و سلامتی: کاربردهای نمک در مواد غذایی
مترجم:پروانه دادبخش ؛ مترجم:علی وحیدیان‌کامیاد - نشر موحد - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 8 -7-91305-964 انتخاب
2- کاشف
نويسنده:‌ویلیام‌سامرست موام ؛ مترجم:پروانه دادبخش - جاودان خرد - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 1 -49-5955-964 انتخاب
3- چرا از اوانس نپرسیدند؟
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:پروانه دادبخش - ترانه - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 1 -60-5638-964-978 انتخاب
4- تغذیه درمانی (دیابت): از کودکی تا کهنسالی
نويسنده:جیمز اندرسن ؛ نويسنده:آلن ونسن ؛ مترجم:پروانه دادبخش - نشر نوند - 168 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
5- راهنمای تغذیه در ورزش
نويسنده:مریلین‌شاپ پیترسون ؛ نويسنده:کیت پیترسون ؛ مترجم:پروانه دادبخش - دانشگاه فردوسی مشهد - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1000 نسخه - 16000 ریال - 8 -05-5782-964 انتخاب
6- ایستگاه زبرا
نويسنده:الیستر مک‌لین ؛ مترجم:پروانه دادبخش - اردشیر - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 1950 ریال - انتخاب
7- تغذیه‌ درمانی دیابت، یا، بیماری قند از کودکی تا کهنسالی
نويسنده:جیمز اندرسن ؛ نويسنده:آلن ونسن ؛ مترجم:پروانه دادبخش - نشر نوند - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 7 -00-6515-600-978 انتخاب
8- چرا از اوانس نپرسیدند؟
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:پروانه دادبخش ؛ ويراستار:محمود محبی - ترانه - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 1 -60-5638-964-978 انتخاب
9- تغذیه‌درمانی (دیابت): از کودکی تا کهنسالی
نويسنده:جیمز اندرسن ؛ نويسنده:آلن ونسن ؛ مترجم:پروانه دادبخش - نشر نوند - 168 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 3000 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
10- هری پاتر و شاهزاده دورگه
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:پروانه دادبخش ؛ مترجم:احسان واحدی - نشر نوند - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 28000 ریال - 7 -44-6824-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2