لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (1)
تالیف (11)
ترجمه (1)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت بدنی عمومی (1، 2): جهت کلیه دانشجویان در رشته‌های مختلف دانشگاهی
نويسنده:بهرام صالح‌نیا ؛ نويسنده:مریم خواجه‌صالحی - پریکا - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -03-7512-600-978 انتخاب
2- اصول سرپرستی و مدیریت اردوها، کاروان‌ها و مسابقه‌های ورزشی
نويسنده:بهرام صالح‌نیا ؛ ويراستار:محمدرحیم رسولی‌آزاد - پریکا - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 130000 ریال - 0 -18-7512-600-978 انتخاب
3- آمادگی جسمانی و مسیرهای موفقیت ورزشی: راهنمای مربیان و دانشجویان رشته تربیت بدنی
نويسنده:بهرام صالح‌نیا ؛ نويسنده:مینا حاجی‌علیزاده - ندای کارآفرین - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 5 -19-7095-600-978 انتخاب
4- راهنمای کامل تمرینات معلق TRX (بهترین و موثرترین ورزش)
نويسنده:جی دوز ؛ مترجم:بهرام صالح‌نیا ؛ مترجم:میلاد قیاسی - پادینا - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 700000 ریال - 0 -58-8588-600-978 انتخاب
5- استعدادیابی ورزشی پیشرفته با رویکرد توسعه بلند مدت
نويسنده:بهرام صالح‌نیا ؛ نويسنده:حسین فتح‌اللهی ؛ نويسنده:معصومه حنانی - پادینا - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 9 -87-6161-622-978 انتخاب
6- تغذیه ورزشی
نويسنده:بهرام صالح‌نیا ؛ نويسنده:حمیده غلامی‌ایرانق ؛ ويراستار:محمد حسن‌زاده‌غفوری - پادینا - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 500 نسخه - 300000 ریال - 9 -42-8588-600-978 انتخاب
7- تربیت بدنی عمومی (2 ، 1) جهت کلیه دانشجویان در رشته‌های مختلف دانشگاهی
نويسنده:بهرام صالح‌نیا ؛ نويسنده:مریم خواجه‌صالحی - پادینا - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -05-8588-600-978 انتخاب
8- اصول مدیریت و سرپرستی در تربیت بدنی
نويسنده:بهرام صالح‌نیا - هوشمند تدبیر - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 100000 ریال - 8 -08-7274-600-978 انتخاب
9- تغذیه ورزشی
نويسنده:بهرام صالح‌نیا ؛ نويسنده:حمیده غلامی‌ایرانق ؛ ويراستار:محمد حسن‌زاده‌غفوری - پادینا - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 140000 ریال - 9 -42-8588-600-978 انتخاب
10- مدیریت ورزش‌های هوای آزاد
نويسنده:بهرام صالح‌نیا ؛ نويسنده:مژده خجو ؛ ويراستار:محمد سررشته‌داری - پادینا - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -15-8588-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2