لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (3)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و مبانی تمرین و آمادگی جسمانی دوچرخه‌سواری
نويسنده:ادگار شمعونیان ؛ نويسنده:محمدعلی آذربایجانی - مجمع - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 290000 ریال - 5 -19-6625-600-978 انتخاب
2- اصول و مبانی تجهیزات و اندازه‌گیری دوچرخه‌سواری
نويسنده:ادگار شمعونیان ؛ نويسنده:نغمه کریمی‌نژاد ؛ ويراستار:محمدرضا مجمع - مجمع - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 290000 ریال - 1 -17-6625-600-978 انتخاب
3- اصول و مبانی مکانیک دوچرخه‌سواری
نويسنده:ادگار شمعونیان ؛ نويسنده:رعنا ابراهیمی ؛ نويسنده:نغمه کریمی‌نژاد - مجمع - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 290000 ریال - 4 -16-6625-600-978 انتخاب
4- اصول و مبانی مهارت‌های دوچرخه‌سواری
نويسنده:ادگار شمعونیان ؛ نويسنده:رعنا ابراهیمی ؛ نويسنده:نغمه کریمی‌نژاد - مجمع - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 290000 ریال - 8 -18-6625-600-978 انتخاب
5- مربیگری پیشرفته دوچرخه‌سواری کوهستان
نويسنده:کانتری کراس ؛ نويسنده: دانهیل ؛ نويسنده: فورکراس - ادگار شمعونیان - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -0120-04-600-978 انتخاب
6- مربیگری پیشرفته دوچرخه سواری BMX
نويسنده:دیلان کلایتون ؛ نويسنده:جرمی هایس ؛ نويسنده:جیم استف - ادگار شمعونیان - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -1938-04-600-978 انتخاب
7- استعدادیابی در دوچرخه سواری
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:ادگار شمعونیان ؛ ويراستار:سمیه محمدی‌ها - ادگار شمعونیان - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 110000 ریال - 1 -0320-04-600-978 انتخاب
8- تمرینات با وزنه برای دوچرخه‌سواری
نويسنده:رابرت‌جی. پرایس ؛ مترجم:ادگار شمعونیان ؛ مترجم:فواد فیض‌الهی - ادگار شمعونیان - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 190000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1