لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (192)
تالیف (227)
ترجمه (2)
تهران (226)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (221)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (229) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زال و سیمرغ
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 2200 نسخه - 12500 ریال - 3 -053-536-964-978 انتخاب
2- امام علی النقی (ع)
نويسنده:حسین فتاحی ؛ ويراستار:مهدی حجوانی ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 نسخه - 3500 ریال - 3 -364-417-964 انتخاب
3- 14 قصه، 14 معصوم (مجموعه 14 جلدی)
نويسنده:حسین فتاحی ؛ ويراستار:مهدی حجوانی ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 432 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1387 - 5500 نسخه - 55000 ریال - 8 -367-417-964 انتخاب
4- رستم و اسفندیار
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 4 -056-536-964-978 انتخاب
5- La legende de grand-Mere
نويسنده:مجتبی آموزگار ؛ نويسنده:محمدرضا دادگر ؛ نويسنده:مریم موسوی - زیتون - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - انتخاب
6- امام علی (ع)
نويسنده:حسین فتاحی ؛ ويراستار:مهدی حجوانی ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1396 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 7 -354-417-964-978 انتخاب
7- زال و رودابه
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 11000 نسخه - 40000 ریال - 4 -054-536-964 انتخاب
8- 14 قصه، 14 معصوم (مجموعه 14 جلدی)
نويسنده:حسین فتاحی ؛ ويراستار:مهدی حجوانی ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 434 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1390 - 2200 نسخه - 90000 ریال - 7 -367-417-964-978 انتخاب
9- ضحاک و کاوه آهنگر
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 6 -052-536-964-978 انتخاب
10- امام حسن عسکری (ع)
نويسنده:حسین فتاحی ؛ ويراستار:مهدی حجوانی ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 4400 نسخه - 7500 ریال - 3 -365-417-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23