لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (78)
تالیف (39)
ترجمه (48)
تهران (87)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (87) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کار عملی بازیگر
نويسنده:رابرت بندتی ؛ مترجم:احمد دامود - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 500 نسخه - 85000 ریال - 4 -935-459-964-978 انتخاب
2- بازیگری و پرفرمنس آرت: راهنمای تمرینهای عملی و نقد و نظر درباره‌ی پرفرمنس آرت
نويسنده:احمد دامود - نشر مرکز - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1200 نسخه - 37000 ریال - 6 -861-305-964-978 انتخاب
3- تکنیک بازیگری
نويسنده:استلا آدلر ؛ مترجم:احمد دامود - نشر مرکز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 1200 نسخه - 35000 ریال - 6 -197-305-964-978 انتخاب
4- کار عملی بازیگر
نويسنده:رابرت بندتی ؛ مترجم:احمد دامود - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 500 نسخه - 42000 ریال - 4 -935-459-964-978 انتخاب
5- تکنیک بازیگری
نويسنده:استلا آدلر ؛ مترجم:احمد دامود - نشر مرکز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 1200 نسخه - 17000 ریال - 8 -197-305-964 انتخاب
6- تکنیک بازیگری
نويسنده:استلا آدلر ؛ مترجم:احمد دامود - نشر مرکز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1392 - 1800 نسخه - 89000 ریال - 6 -197-305-964-978 انتخاب
7- تکنیک بازیگری
نويسنده:استلا آدلر ؛ مترجم:احمد دامود - نشر مرکز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1396 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 6 -197-305-964-978 انتخاب
8- تکنیک بازیگری
نويسنده:استلا آدلر ؛ مترجم:احمد دامود - نشر مرکز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 1200 نسخه - 38000 ریال - 6 -197-305-964-978 انتخاب
9- بازیگری متد: شیوه اکتورز استودیو در پرورش بازیگر با بخش‌هایی درباره‌ی تفاوت‌های بازیگری در سینما و تئاتر
نويسنده:احمد دامود - نشر مرکز - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 700 نسخه - 155000 ریال - 1 -556-305-964-978 انتخاب
10- بازیگری متد: شیوه اکتورز استودیو در پرورش بازیگر با بخش‌هایی درباره‌ی تفاوت‌های بازیگری در سینما و تئاتر
نويسنده:احمد دامود - نشر مرکز - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 19500 ریال - 6 -556-305-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9