لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (74)
تالیف (108)
ترجمه (0)
تهران (108)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (108) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حضرت یار: خاطرات خودگفته حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای
نويسنده:سیدعلی خامنه‌ای ؛ به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 7 -08-7594-600-978 انتخاب
2- حاج قاسم: جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1396 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 0 -23-7594-600-978 انتخاب
3- از برف تا برف: خاطراتی از شهید مهدی شیخ‌زین‌الدین
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 140000 ریال - 4 -54-7594-600-978 انتخاب
4- مصطفی و مرتضی: خاطرات خودگفته‌ی شهید مدافع حرم مرتضی عطایی (ابوعلی)
تدوين:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 336 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 5 -44-7594-600-978 انتخاب
5- حاج قاسم - 2: خاطراتی از شهید قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 200000 ریال - 8 -85-7594-600-978 انتخاب
6- ذوالفقار: برش‌هایی از خاطرات شفاهی حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 5000 نسخه - 240000 ریال - 0 -65-7594-600-978 انتخاب
7- مصطفی و مرتضی: خاطرات خودگفته‌ی شهید مدافع حرم مرتضی عطایی (ابوعلی)
تدوين:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 336 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 3000 نسخه - 270000 ریال - 5 -44-7594-600-978 انتخاب
8- به سوی خدا: رهنمودهای اخلاقی حضرت آیت‌الله حق‌شناس
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 3 -84-6274-600-978 انتخاب
9- حضرت یار: خاطرات خودگفته حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای
نويسنده:سیدعلی خامنه‌ای ؛ به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 7 -08-7594-600-978 انتخاب
10- حاج قاسم: جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1395 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 0 -23-7594-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11