لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (1)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول مدیریت منابع انسانی (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 220 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 150000 ریال - 3 -9-95918-600-978 انتخاب
2- فنون مذاکره موفق (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 148 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 120000 ریال - 4 -0-96782-600-978 انتخاب
3- مجموعه پیام‌های مدیریتی
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی - کبوتر - 162 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1200 نسخه - 80000 ریال - 1 -7-92109-964-978 انتخاب
4- مدیریت ارتباط با مشتری بانک‌ها با نگاهی متفاوت
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 280000 ریال - 2 -4-96782-600-978 انتخاب
5- وظایف کاربردی مسئولان دفاتر مدیران (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 202 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 150000 ریال - 8 -4-95918-600-978 انتخاب
6- مدیریت رفتار سازمانی (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 214 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 150000 ریال - 2 -6-95918-600-978 انتخاب
7- نگاهی گذرا به صنعت شیشه
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 280000 ریال - 6 -6-96782-600-978 انتخاب
8- اخلاق حرفه‌ای در کسب و کار (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 206 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 150000 ریال - 9 -7-95918-600-978 انتخاب
9- وظایف کاربردی مسئولان دفاتر مدیران (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 254 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 700 نسخه - 190000 ریال - 1 -1-96782-600-978 انتخاب
10- مدیریت ارتباط با مشتری (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 218 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 150000 ریال - 6 -8-95918-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2