لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهندسی پزشکی: اصول کارکرد و تعمیرات تجهیزات پزشکی
نويسنده:صالح زمانی‌نژاد ؛ نويسنده:حامد آقاپناه ؛ ويراستار:آرمان دبیر - کانون نشر علوم - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 600000 ریال - 4 -210-327-964-978 انتخاب
2- مهندسی پزشکی: اصول کارکرد و تعمیرات تجهیزات پزشکی
نويسنده:صالح زمانی‌نژاد ؛ نويسنده:حامد آقاپناه ؛ ويراستار:آرمان دبیر - کانون نشر علوم،کاتوزی - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -105-327-964-978 انتخاب
3- زبان تخصصی مهندسی پزشکی: (برای دانشجویان مهندسی پزشکی)
نويسنده:حامد آقاپناه ؛ نويسنده:سیدرضا آل‌نبی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 320000 ریال - 0 -286-210-964-978 انتخاب
4- زبان تخصصی مهندسی پزشکی: (برای دانشجویان مهندسی پزشکی)
نويسنده:حامد آقاپناه ؛ نويسنده:سیدرضا آل‌نبی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 0 -286-210-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1