لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (13)
تالیف (14)
ترجمه (19)
تهران (32)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عشق و نفرت
نويسنده:افا اشتریت‌ماتر ؛ مترجم:علی غضنفری - آوای ‌کلار - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1200 نسخه - 750000 ریال - 6 -082-226-600-978 انتخاب
2- کارتن خواب‌ها
نويسنده:علی غضنفری - آوای ‌کلار - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2100 نسخه - 50000 ریال - 5 -23-5395-600-978 انتخاب
3- روی آستانه‌های سرنوشت
نويسنده:علی غضنفری ؛ ويراستار:آراسته بیداربخت - آوای ‌کلار - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1200 نسخه - 55000 ریال - 7 -085-226-600-978 انتخاب
4- هرگز، مگو هرگز!: عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
نويسنده:برتولت برشت ؛ مقدمه:هانا آرنت ؛ مترجم:علی عبداللهی - گل آذین - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 6 -40-7703-964-978 انتخاب
5- هرگز، مگو هرگز!: عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
نويسنده:برتولت برشت ؛ مقدمه:هانا آرنت ؛ مترجم:علی عبداللهی - گل آذین - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 6 -40-7703-964-978 انتخاب
6- گذری بر شعر آلمانی
نويسنده:علی غضنفری - کتاب‌سرا - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 964-5840-49-X انتخاب
7- حیف از ما دوتا
نويسنده:علی غضنفری ؛ ويراستار:آراسته بیداربخت - آوای ‌کلار - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1200 نسخه - 60000 ریال - 5 -089-226-600-978 انتخاب
8- هرگز، مگو هرگز!: عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
نويسنده:برتولت برشت ؛ مقدمه:هانا آرنت ؛ مترجم:علی عبداللهی - گل آذین - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -40-7703-964-978 انتخاب
9- هرگز، مگو هرگز!: عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
نويسنده:برتولت برشت ؛ مقدمه:هانا آرنت ؛ مترجم:علی عبداللهی - گل آذین - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -40-7703-964-978 انتخاب
10- کره زمین مال خودتون
نويسنده:علی غضنفری ؛ ويراستار:آراسته بیداربخت - آوای ‌کلار - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1200 نسخه - 44000 ریال - 9 -094-226-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4