لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفاهیم پایه‌ی ریاضی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 48 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 7 -063-439-600-978 انتخاب
2- مفاهیم پایه‌ی ریاضی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 46 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 4 -064-439-600-978 انتخاب
3- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های فردی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 54 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 9 -069-439-600-978 انتخاب
4- مفاهیم پایه‌ی علوم
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 58 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 8 -066-439-600-978 انتخاب
5- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های شهروندی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 1 -081-439-600-978 انتخاب
6- مفاهیم پایه‌ی علوم
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 32 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 5 -067-439-600-978 انتخاب
7- مفاهیم و مسائل فیزیک مدرن مهندسی
نويسنده:محمد بامداد ؛ نويسنده:منصور خرم ؛ ويراستار:مریم گودرزی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 0 -2756-10-964-978 انتخاب
8- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های حسی - شنیداری
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 5 -083-439-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1