لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
تدوين:علی قائدرحمتی - شاپورخواست - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -163-260-600-978 انتخاب
2- قانون برگزاری مناقصات همراه با آیین‌نامه‌های اجرایی، مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی و ...
تدوين:علی قائدرحمتی - شاپورخواست - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -048-260-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1