لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (2)
ترجمه (3)
تهران (0)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قضاوتهای امیرالمومنین علی (ع)
نويسنده:محمدتقی شوشتری ؛ مترجم:صادق بوغبیش - اسماءالزهرا - 392 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 5 -15-6856-600-978 انتخاب
2- قضاوتهای امیرالمومنین علی (ع)
نويسنده:محمدتقی شوشتری ؛ مترجم:صادق بوغبیش - اسماءالزهرا - 392 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 600000 ریال - 5 -15-6856-600-978 انتخاب
3- قضاوتهای امیرالمومنین علی (ع)
نويسنده:محمدتقی شوشتری ؛ مترجم:صادق بوغبیش - اسماءالزهرا - 392 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 170000 ریال - 5 -15-6856-600-978 انتخاب
4- ترجمه شرح رساله حقوق حضرت امام سجاد (ع) جلد 1-2
نويسنده:سیدحسن قبانچی ؛ مترجم:صادق بوغبیش ؛ ويراستار:مهدی محقق - اسماءالزهرا - 975 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 500000 ریال - 3 -35-6856-600-978 انتخاب
5- ترجمه شرح رساله حقوق حضرت امام سجاد (ع) جلد 2-1
نويسنده:سیدحسن قبانچی ؛ مترجم:صادق بوغبیش ؛ ويراستار:مهدی محقق - هزاره دانش - 975 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 500000 ریال - 4 -18-7402-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1