لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (14)
تالیف (28)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درس‌آزمون (2) پایه هشتم دوره اول متوسطه
نويسنده:مجید عباسی ؛ نويسنده:کبری صفری ؛ نويسنده:بهارک خوش‌آموز - گردوی دانش - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 70000 ریال - 4 -87-7277-600-978 انتخاب
2- درس‌آزمون (1) پایه نهم دوره اول متوسطه
نويسنده:مجید عباسی ؛ نويسنده:کبری صفری ؛ نويسنده:بهارک خوش‌آموز - گردوی دانش - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 80000 ریال - 2 -067-401-600-978 انتخاب
3- درس‌آزمون (3) پایه نهم دوره اول متوسطه
نويسنده:کبری صفری ؛ نويسنده:بهارک خوش‌آموز ؛ نويسنده:مریم چلبی - گردوی دانش - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 70000 ریال - 7 -103-401-600-978 انتخاب
4- درس‌آزمون (2) پایه هشتم دوره اول متوسطه
نويسنده:مجید عباسی ؛ نويسنده:کبری صفری ؛ نويسنده:بهارک خوش‌آموز - گردوی دانش - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 80000 ریال - 4 -87-7277-600-978 انتخاب
5- نفوذ: تهاجم بی‌صدای دشمن
نويسنده:فرجام وهابی ؛ نويسنده:مجید عباسی - مناره - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 1 -2-99612-600-978 انتخاب
6- درس‌آزمون (1) پایه هفتم دوره اول متوسطه
نويسنده:بهارک خوش‌آموز ؛ نويسنده:مریم چلبی ؛ نويسنده:طاهره رمضانیان - گردوی دانش - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 50000 ریال - 2 -65-7277-600-978 انتخاب
7- درس‌آزمون (1) پایه نهم دوره اول متوسطه
نويسنده:مجید عباسی ؛ نويسنده:کبری صفری ؛ نويسنده:بهارک خوش‌آموز - گردوی دانش - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 70000 ریال - 2 -067-401-600-978 انتخاب
8- درس‌آزمون (3) پایه نهم دوره اول متوسطه
نويسنده:کبری صفری ؛ نويسنده:بهارک خوش‌آموز ؛ نويسنده:مریم چلبی - گردوی دانش - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 80000 ریال - 7 -103-401-600-978 انتخاب
9- Selection of psychological texts: for the students of psychology
نويسنده:داوود تقوایی ؛ نويسنده:ذبیح پیرانی ؛ ويراستار:مجید عباسی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، انتشارات علمی - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 173000 ریال - 0 -1430-10-964-978 انتخاب
10- درس‌آزمون (2) پایه هفتم دوره اول متوسطه
نويسنده:حیدر سمیرکرم ؛ نويسنده:بهارک خوش‌آموز ؛ نويسنده:طاهره رمضانیان - گردوی دانش - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 50000 ریال - 7 -86-7277-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3