لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (4)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خواص و معجزات آیه‌الکرسی
نويسنده:حبیب قاسم‌زاده - آوای زندگی - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 8 -5-94147-600-978 انتخاب
2- دنیای لطیفه
گردآورنده:حبیب قاسم‌زاده - آبدنگ - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2500 نسخه - 25000 ریال - 0 -5-93575-600-978 انتخاب
3- معجزات و خواص یاسین
نويسنده:حبیب قاسم‌زاده - آوای زندگی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 5 -6-94147-600-978 انتخاب
4- لطیفه‌های بامزه
گردآورنده:حبیب قاسم‌زاده - آبدنگ - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2500 نسخه - 25000 ریال - 7 -6-93575-600-978 انتخاب
5- لطیفه‌های بامزه
گردآورنده:حبیب قاسم‌زاده - لاهیجی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 2 -29-7048-622-978 انتخاب
6- لطیفه‌های بامزه
گردآورنده:حبیب قاسم‌زاده - لاهیجی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 2 -29-7048-622-978 انتخاب
7- دنیای لطیفه
گردآورنده:حبیب قاسم‌زاده - آوای زندگی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 3 -0-94147-600-978 انتخاب
8- لطیفه‌های بامزه
گردآورنده:حبیب قاسم‌زاده - لاهیجی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -29-7048-622-978 انتخاب
9- دنیای لطیفه
گردآورنده:حبیب قاسم‌زاده - لاهیجی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 2 -30-9902-964-978 انتخاب
10- دنیای لطیفه
گردآورنده:حبیب قاسم‌زاده - لاهیجی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -30-9902-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2