لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (22)
تالیف (34)
ترجمه (25)
تهران (44)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (37)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلت 45
نويسنده:حسام‌الدین مطهری ؛ ويراستار:فهیمه شانه - آرما - 562 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -21-6077-600-978 انتخاب
2- گنجشک و سیب شیرین
نويسنده:فریبرز لرستانی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:محسن محمدمیرزایی - غنچه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 5 -10-8406-600-978 انتخاب
3- هزار بوسه پرپری و دو داستان دیگر
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:فهیمه شانه - دفتر نشر فرهنگ اسلامی، کتاب سحر - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 2 -446-476-964-978 انتخاب
4- به مامان و بابام می‌گم
شاعر:مریم اسلامی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - غنچه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 8 -35-8406-600-978 انتخاب
5- بوبو
نويسنده:اولیور دونری ؛ مترجم:فهیمه شانه - غنچه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -76-7721-600-978 انتخاب
6- حاشیه بر کتاب
نويسنده:حسام‌الدین مطهری ؛ ويراستار:فهیمه شانه - آرما - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 8 -20-6077-600-978 انتخاب
7- دوست ندارم بوسم کنی
شاعر:مریم اسلامی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - غنچه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 3 -01-8406-600-978 انتخاب
8- اژدودو و دو داستان دیگر
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:فهیمه شانه - دفتر نشر فرهنگ اسلامی، کتاب سحر - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 9 -447-476-964-978 انتخاب
9- گنجشک و سیب شیرین
نويسنده:فریبرز لرستانی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:محسن محمدمیرزایی - غنچه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -20-8406-600-978 انتخاب
10- گی‌گی و اوتو: دوستان صمیمی - گم نشو، پیدا شو
نويسنده:اولیور دونری ؛ مترجم:فهیمه شانه - غنچه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 0 -78-7721-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6