لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (25)
تالیف (34)
ترجمه (29)
تهران (47)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (40)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حاشیه بر کتاب
نويسنده:حسام‌الدین مطهری ؛ ويراستار:فهیمه شانه - آرما - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 8 -20-6077-600-978 انتخاب
2- بیست و سه مجموعه داستان کوتاه
نويسنده:آرش سالاری ؛ ويراستار:فهیمه شانه - آرما - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 3 -54-6077-600-978 انتخاب
3- داستان موفقیت نخبگان
نويسنده:مالکولم گلدول ؛ مترجم:نوشین طیبی ؛ ويراستار:فهیمه شانه - نیلوفر - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 6 -702-448-964-978 انتخاب
4- کلت 45
نويسنده:حسام‌الدین مطهری ؛ ويراستار:فهیمه شانه - آرما - 548 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 5 -21-6077-600-978 انتخاب
5- به مامان و بابام می‌گم
شاعر:مریم اسلامی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - غنچه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 8 -35-8406-600-978 انتخاب
6- مواظب خودمم: به مامان و بابام میگم...
نويسنده:مریم اسلامی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - غنچه - 58 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 270000 ریال - 6 -55-8406-600-978 انتخاب
7- تو کوچولو نیستی / هستی
نويسنده:آنا کانگ ؛ مترجم:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:کریستوفر ویانت - غنچه - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 9 -91-7721-600-978 انتخاب
8- بوبو
نويسنده:اولیور دونری ؛ مترجم:فهیمه شانه - غنچه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -76-7721-600-978 انتخاب
9- گنجشک و سیب شیرین
نويسنده:فریبرز لرستانی ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ تصويرگر:محسن محمدمیرزایی - غنچه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -20-8406-600-978 انتخاب
10- داستان موفقیت نخبگان
نويسنده:مالکولم گلدول ؛ مترجم:نوشین طیبی ؛ ويراستار:فهیمه شانه - نیلوفر - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 770 نسخه - 350000 ریال - 6 -702-448-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7