لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شکستن امواج: گزارش برخی از چالش‌های رسانه‌ای و بین‌المللی ایران امروز
نويسنده:حسین دهباشی - نقش جهان هنر - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 16500 ریال - 964-90632-0-X انتخاب
2- اقلیت و اکثریت: تاریخ شفاهی، زندگی و آثار فرهنگ مهر
گردآورنده:محمدحسین منظورالاجداد ؛ به‌اهتمام:حسین دهباشی ؛ مترجم:علیرضا شکوهی - سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 360 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 4000 نسخه - 700000 ریال - 0 -485-446-964-978 انتخاب
3- افغانستان ... روزهای سقوط: سفرنامه و یادداشت‌هایی از آخرین روزهای حضور ایران در افغانستان ...
نويسنده:حسین دهباشی - نقش جهان هنر - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 5 -8-90632-964 انتخاب
4- ملت و حاکمیت: تاریخ شفاهی، زندگی و آثار کاظم ودیعی
گردآورنده:ویدا طیرانی ؛ به‌اهتمام:حسین دهباشی ؛ مترجم:علیرضا شکوهی - سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 304 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 4000 نسخه - 600000 ریال - انتخاب
5- ایران و اتم: تاریخ شفاهی، زندگی و آثار اکبر اعتماد
نويسنده:اکبر اعتماد ؛ ويراستار:حسین دهباشی ؛ ويراستار:ویدا طیرانی - سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 312 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 700000 ریال - 1 -488-446-964-978 انتخاب
6- آیندگان و روندگان: تاریخ شفاهی زندگی و آثار داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی، قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز، بنیان گذار روزنامه آیندگان
به‌اهتمام:حسین دهباشی ؛ ويراستار:حسن بهشتی‌پور ؛ ويراستار:فائزه رنجبران - سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 494 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 330000 ریال - 5 -394-446-964-978 انتخاب
7- حکمت و سیاست: تاریخ شفاهی زندگی و آثار سیدحسین نصر بنیان‌گذار انجمن سلطنتی فلسفه، رئیس دانشگاه آریامهر...
به‌اهتمام:حسین دهباشی ؛ ويراستار:آرش حکمیان ؛ ويراستار:حسن بهشتی‌پور - سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 628 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 340000 ریال - 1 -392-446-964-978 انتخاب
8- فرماندهی و نافرمانی: تاریخ شفاهی زندگی و آثار سپهبد خلبان شاپور آذربرزین معاون عملیاتی و جانشین فرماندهی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران...
به‌اهتمام:حسین دهباشی ؛ ويراستار:آرش حکمیان ؛ ويراستار:حسن بهشتی‌پور - سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 752 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 4 -391-446-964-978 انتخاب
9- اقتصاد و امنیت: تاریخ شفاهی زندگی و آثار علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد، رئیس دانشگاه تهران....
به‌اهتمام:حسین دهباشی ؛ ويراستار:آرش حکمیان ؛ ويراستار:حسن بهشتی‌پور - سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 732 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 2 -395-446-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1