لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازاریابی ورزشی: یک نگاه راهبردی
نويسنده:متیو‌دی. شنک ؛ نويسنده:مارک لایبرگر ؛ مترجم:ابوالفضل فراهانی - حتمی - 376 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 291000 ریال - 6 -175-355-600-978 انتخاب
2- تربیت بدنی عمومی 1 و 2
نويسنده:حسن صافدل ؛ نويسنده:حسین قربانی‌حسن‌آبادی ؛ نويسنده:محمد یعقوبی - خاطره - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -076-256-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1