لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (11)
تالیف (17)
ترجمه (1)
تهران (17)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - حیدری،جعفری - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 2000 نسخه - 269000 ریال - 7 -66-6971-600-978 انتخاب
2- نورو‌آناتومی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده ؛ نويسنده:هاتف قاسمی - حیدری - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 159000 ریال - 9 -46-6971-600-978 انتخاب
3- ضروریات آناتومی: قابل استفاده پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:مهدی عباسی ؛ نويسنده:پریچهر پاسبخش - علوی - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 300000 ریال - 7 -545-310-964-978 انتخاب
4- آناتومی اندام گری دانشجویی
مترجم:عظیم هدایت‌پور ؛ مترجم:ایرج راکردی‌کاشانی ؛ مترجم:مهدی عباسی - جعفری - 300 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 75000 ریال - انتخاب
5- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - حیدری،جعفری - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 259000 ریال - 7 -66-6971-600-978 انتخاب
6- نوروآناتومی: همراه با نکات بالینی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده ؛ نويسنده:هاتف قاسمی - حیدری،وزین مهر - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 8 -029-489-600-978 انتخاب
7- آداب و رسوم و فرهنگ عامه احمدآباد جرقویه
گردآورنده:زهرا کریمی ؛ گردآورنده:محمد اکبری ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی - طهوری - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 55000 ریال - 4 -91-6414-964-978 انتخاب
8- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور ؛ نويسنده:محمد اکبری - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 168000 ریال - 1 -80-6088-964-978 انتخاب
9- نوروآناتومی: همراه با نکات بالینی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده ؛ نويسنده:هاتف قاسمی - حیدری،وزین مهر - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 8 -029-489-600-978 انتخاب
10- اسکیزوفرنی و راهنمای مراقبت بر اساس مدل فرآیند پرستاری
نويسنده:افضل شمسی ؛ نويسنده:محمد اکبری - علم و دانش - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 5 -67-5520-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2