لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (7)
تالیف (1)
ترجمه (17)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ساختمان‌های صنعتی
نويسنده:ارنست نویفرت ؛ نويسنده:پیتر نویفرت ؛ نويسنده:جولین دروری - یزدا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 5 -06-5549-600-978 انتخاب
2- شانه‌های دخترانه‌اش
شاعر:سیده‌مریم سیادتی - سرمایه سخن - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 2 -6-93648-600-978 انتخاب
3- محوطه‌سازی از کانسپت تا اجرا
نويسنده:گرانت دابلیورید ؛ مترجم:سیده‌مریم سیادتی - یزدا - 188 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 600 نسخه - 140000 ریال - 3 -26-5549-600-978 انتخاب
4- گونه‌شناسی عناصر معماری تاریخی
نويسنده:جان تئودور‌هانمن ؛ مترجم:سیده‌مریم سیادتی - یزدا - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 64000 ریال - 6 -12-5549-600-978 انتخاب
5- اصول و مبانی معماری، شهرسازی: معماری و زندگی
نويسنده:جان کریز ؛ مترجم:سیده‌مریم سیادتی - یزدا - 80 صفحه - (در11جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 56000 ریال - 0 -167-165-600-978 انتخاب
6- محوطه‌سازی از کانسپت تا اجرا
نويسنده:گرانت دابلیورید ؛ مترجم:سیده‌مریم سیادتی - یزدا - 188 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1396 - 600 نسخه - 280000 ریال - 3 -26-5549-600-978 انتخاب
7- اصول و مبانی معماری، شهرسازی: بام ساختمان
نويسنده:تانجا بروتروک ؛ مترجم:سیده‌مریم سیادتی - یزدا - 86 صفحه - (در11جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 3 -166-165-600-978 انتخاب
8- رازهای خوب، رازهای بد: آگاه‌سازی کودکان در زمینه پیشگیری از آسیب‌ها
نويسنده:دبوراجین مونرو ؛ مترجم:سیده‌مریم سیادتی ؛ ويراستار: گروه علمی رشد - جوانه رشد - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 0 -51-6716-600-978 انتخاب
9- پلان‌های معماری: شناخت - طراحی - عناصر
نويسنده:جان‌تئودور هینمن ؛ مترجم:سیده‌مریم سیادتی - یزدا - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150 نسخه - 550000 ریال - 6 -743-165-600-978 انتخاب
10- کتابخانه اسرارآمیز
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:سیده‌مریم سیادتی - ژینو - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 155000 ریال - 6 -9-96974-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2