لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (0)
تالیف (11)
ترجمه (1)
تهران (11)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیستم‌های تمرین در پرورش اندام: ویژه مربیان پرورش اندام و بدنسازی
نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ ويراستار:عبدالمهدی نصیرزاده - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 165000 ریال - 6 -034-355-600-978 انتخاب
2- مربیگری بدنسازی و پرورش اندام پیشرفته
نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ نويسنده:سیدمسلم اسدپور - شناسنامه - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 5 -3-97987-600-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف بدنسازی و پرورش اندام نوین
نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:مجید گرگ‌یراق ؛ نويسنده:مرتضی قدرتی - شناسنامه - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 400000 ریال - 7 -4-97159-600-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف مربیگری فیتنس
نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ نويسنده:مسلم اسدپور - شناسنامه - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3000 نسخه - 800000 ریال - 1 -03-6464-622-978 انتخاب
5- طراحی تمرین و نسخه‌نویسی در حرکات اصلاحی
نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:آذر آقایاری - شناسنامه - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 1 -6-97159-600-978 انتخاب
6- پاورلیفتینگ: آموزش گام به گام پاورلیفتینگ
نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ نويسنده:ناصر امیری - یاران،آذربایجان - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 6 -200-234-964-978 انتخاب
7- دایره‌المعارف بدنسازی و پرورش اندام نوین
نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:مجید گرگ‌یراق ؛ نويسنده:مقصود نبیل‌پور - شناسنامه - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 1 -1-97987-600-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف بدنسازی و پرورش اندام نوین
نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:مجید گرک‌یراق ؛ نويسنده:مقصود نبیل‌پور - شناسنامه - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 4 -6-99756-622-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف تکنیک و سیستم در بدن‌سازی و پرورش اندام: ویژه مربیان بدن‌سازی، پرورش اندام و فیتنس
نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ ويراستار:مهدی خسروی - شناسنامه - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 0 -4-99756-622-978 انتخاب
10- حرکات اصلاحی به واسطه تمرینات با وزنه
نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:آذر آقایاری - شناسنامه - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 4 -5-97159-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2