لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (19)
تالیف (9)
ترجمه (26)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای کاربردی تغذیه و برنامه غذایی اندام
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مصحح:مهدی صادقی - ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 99000 ریال - 2 -56-7356-600-978 انتخاب
2- قوانین و مقررات فوتسال
نويسنده: فیفا ؛ مترجم:ابراهیم علی‌دوست‌قهفرخی ؛ ويراستار:مهدی صادقی - نشر ورزش - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 59000 ریال - 1 -24-7356-600-978 انتخاب
3- تمرینات حرفه‌ای پروش اندام (MI40)
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 5 -42-7356-600-978 انتخاب
4- مدیریت و توسعه در سازمان‌های ورزشی
نويسنده:اکبر آفرینش‌خاکی ؛ نويسنده:مهدی صادقی - بامداد کتاب ،ورزش - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 9 -94-8131-964-978 انتخاب
5- تکنیک‌های شگفت‌انگیز پرورش اندام: تمرینات حرفه‌ای، چگونگی برنامه تمرینات
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 3 -59-7356-600-978 انتخاب
6- تمرینات حرفه‌ای پروش اندام (MI40)
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 109000 ریال - 5 -42-7356-600-978 انتخاب
7- فوتبال سینماست: «معجزه برن» و قهرمانی آلمان در جام جهانی فوتبال
نويسنده:مهدی صادقی ؛ ويراستار:زکیه رستمی - رسم - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 170000 ریال - 6 -83-8763-964-978 انتخاب
8- مدیریت و توسعه در سازمان‌های ورزشی
نويسنده:اکبر آفرینش‌خاکی ؛ نويسنده:مهدی صادقی - بامداد کتاب ،ورزش - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 9 -94-8131-964-978 انتخاب
9- زین‌الدین زیدان پادشاه فروتن 2002 - 1983
نويسنده:ژان فیلیپ ؛ مترجم:مهدی صادقی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - ورزش،بامداد کتاب - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 1 -82-7356-600-978 انتخاب
10- روش‌های آموزش تربیت بدنی با رویکردی نوین
نويسنده:مجتبی ترک‌پریدری ؛ ويراستار:مهدی صادقی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 7 -80-7356-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4