لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (25)
تالیف (11)
ترجمه (31)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت و توسعه در سازمان‌های ورزشی
نويسنده:اکبر آفرینش‌خاکی ؛ نويسنده:مهدی صادقی - بامداد کتاب ،ورزش - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 9 -94-8131-964-978 انتخاب
2- چیستی تکامل
نويسنده:ارنست مایر ؛ مترجم:مهدی صادقی ؛ ويراستار:نرگس ایمانی‌مرنی - نشر نی - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 320000 ریال - 3 -264-185-964-978 انتخاب
3- تناسب اندام: راهنمای علمی کاربردی
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ مترجم:ابراهیم علی‌دوست‌قهفرخی ؛ تدوين:مهدی صادقی - نشر ورزش - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -06-7356-600-978 انتخاب
4- راهنمای کاربردی تغذیه و برنامه غذایی اندام
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مصحح:مهدی صادقی - ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 2 -56-7356-600-978 انتخاب
5- تکنیک‌های شگفت‌انگیز پرورش اندام: تمرینات حرفه‌ای، چگونگی برنامه تمرینات
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 3 -59-7356-600-978 انتخاب
6- تناسب اندام: راهنمای علمی کاربردی
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ مترجم:ابراهیم علی‌دوست‌قهفرخی ؛ تدوين:مهدی صادقی - نشر ورزش - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 470 نسخه - 150000 ریال - 7 -06-7356-600-978 انتخاب
7- مکمل‌های غذایی در ورزش
نويسنده:مایک گرین‌وود ؛ نويسنده:داگلاس‌اس. کالمن ؛ مقدمه:مهدی صادقی - ورزش - 236 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 7 -82-5796-600-978 انتخاب
8- زین‌الدین زیدان پادشاه فروتن 2002 - 1983
نويسنده:ژان فیلیپ ؛ مترجم:مهدی صادقی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - ورزش،بامداد کتاب - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 1 -82-7356-600-978 انتخاب
9- راهنمای کاربردی تغذیه و برنامه غذایی اندام
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مصحح:مهدی صادقی - ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 210 نسخه - 350000 ریال - 2 -56-7356-600-978 انتخاب
10- تناسب اندام: راهنمای علمی کاربردی
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ مترجم:ابراهیم علی‌دوست‌قهفرخی ؛ تدوين:مهدی صادقی - نشر ورزش - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -06-7356-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5