لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (3)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عضلات بزرگ برنامه حجمی قهرمان حرفه‌ای پرورش اندام
نويسنده:مهدی اسماعیلی - فرازمان - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 300 نسخه - 60000 ریال - 1 -5-94458-600-978 انتخاب
2- موسوعه کلمات الامام الحسن (ع)
نويسنده:محمود شریفی ؛ نويسنده:سیدحسین سجادی‌تبار ؛ نويسنده:علی غلامی - پژوهشکده باقرالعلوم - 674 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 7 -64-5529-600-978 انتخاب
3- عضلات بزرگ برنامه حجمی قهرمان حرفه‌ای پرورش اندام
نويسنده:مهدی اسماعیلی - فرازمان - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300 نسخه - 50000 ریال - 1 -5-94458-600-978 انتخاب
4- موسوعه کلمات الامام الحسن العسکری (ع)
گردآورنده:محمود شریفی ؛ گردآورنده:سیدحسین سجادی‌تبار ؛ گردآورنده:بهاءالدین قهرمانی‌نژاد‌شائق - پژوهشکده باقرالعلوم - 550 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -75-5529-600-978 انتخاب
5- موسوعه کلمات الامام الهادی (ع)
گردآورنده:محمود شریفی ؛ گردآورنده:سیدحسین سجادی‌تبار ؛ گردآورنده:علی غلامی - پژوهشکده باقرالعلوم - 504 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 6 -74-5529-600-978 انتخاب
6- موسوعه کلمات الامام المهدی (عج)
گردآورنده:احمد اسلام‌پناه ؛ گردآورنده:مهدی اسماعیلی ؛ گردآورنده:محمد بابائی - پژوهشکده باقرالعلوم - 544 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 0 -76-5529-600-978 انتخاب
7- موسوعه کلمات سیدتنا فاطمه الزهراء (ع)
گردآورنده:عبدالله صالحی‌نجف‌آبادی ؛ گردآورنده:محمود شریفی ؛ گردآورنده:سیدحسین سجادی‌تبار - پژوهشکده باقرالعلوم - 640 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 4 -81-5529-600-978 انتخاب
8- عضلات بزرگ برنامه حجمی قهرمان حرفه‌ای پرورش اندام
نويسنده:مهدی اسماعیلی - فرازمان - 58 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 300 نسخه - 50000 ریال - 1 -5-94458-600-978 انتخاب
9- عضلات بزرگ برنامه حجمی قهرمان حرفه‌ای پرورش اندام
نويسنده:مهدی اسماعیلی - فرازمان - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 300 نسخه - 135000 ریال - 1 -5-94458-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1