لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت پرتفوی با رویکرد کاربردی
نويسنده:کریستین برنتانی ؛ مترجم:احمد لحیم‌گرزاده ؛ مترجم:علی‌محمد مرادی - آراد کتاب - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 0 -238-186-600-978 انتخاب
2- مدیریت پرتفوی با رویکرد کاربردی
نويسنده:کریستین برنتانی ؛ مترجم:احمد لحیم‌گرزاده ؛ مترجم:علی‌محمد مرادی - آراد کتاب - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 185500 ریال - 0 -238-186-600-978 انتخاب
3- مدیریت عملی پرتفوی
نويسنده:کریستین برنتانی ؛ مترجم:سیاوش گلزاریان‌پور ؛ ويراستار:علی مهربانی - مرکز تحقیقات و توسعه سازمان اتکاء - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 100000 ریال - 8 -09-7624-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1