لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (6)
تالیف (16)
ترجمه (2)
تهران (11)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه سوالات پایانی دهم انسانی
نويسنده:مژگان باقرفر ؛ نويسنده:لیلا صباحی ؛ نويسنده:آمنه رجب‌زاده - دبیران - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
2- مجموعه سوالات استاندارد ریاضی سال اول راهنمایی
نويسنده:علی محمودی ؛ ويراستار:علی ابراهیمی - آزمون نوین - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 0 -01-5647-964 انتخاب
3- پیک درسی فیزیک (1) (راهنما و گام به گام) سال اول کلیه‌ی رشته‌ها: تدریس مفاهیم اساسی و کنکوری کتاب، مثالهای نمونه و پرسشهای مفهومی ...
نويسنده:ایرج رحیمی ؛ نويسنده:رحیم عیوضی ؛ نويسنده:علی محمودی - گلزار،پیک آذرسحر - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 3 -49-6782-964 انتخاب
4- ارزشیابی (1): سوم ریاضی و فیزیک
نويسنده:محمد صالحی ؛ نويسنده:عبدالحسین خزایی ؛ نويسنده:سعید ممتازان - گردوی دانش - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 50000 ریال - 0 -56-7277-600-978 انتخاب
5- سه‌ره‌تای شیتی
شاعر:فرهاد صالحی‌فر ؛ ويراستار:علی محمودی - آیید - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 140000 ریال - 5 -10-6053-622-978 انتخاب
6- محتوای تکمیلی ریاضیات سال دوم راهنمایی
تهيه كننده:غلامرضا حلی ؛ تهيه كننده:صدیقه پابرجا ؛ تهيه كننده:معصومه زندی‌نژاد - نشر سمپاد - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 4200 نسخه - 2 -24-7524-964 انتخاب
7- ارزشیابی (1): دوم علوم تجربی
نويسنده:محمد صالحی ؛ نويسنده:عبدالحسین خزایی ؛ نويسنده:سعید ممتازان - گردوی دانش - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 50000 ریال - 6 -54-7277-600-978 انتخاب
8- ارزشیابی (1): دوم ریاضی و فیزیک
نويسنده:محمد صالحی ؛ نويسنده:عبدالحسین خزایی ؛ نويسنده:سعید ممتازان - گردوی دانش - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 50000 ریال - 9 -53-7277-600-978 انتخاب
9- محتوای تکمیلی ریاضیات (1): سال اول دبیرستان
نويسنده:غلامرضا حلی ؛ نويسنده:مجتبی کاظمی ؛ نويسنده:علی محمودی - نشر سمپاد - 66 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 6000 نسخه - 4 -06-7524-964 انتخاب
10- ارزشیابی (1): سوم علوم تجربی
نويسنده:محمد صالحی ؛ نويسنده:عبدالحسین خزایی ؛ نويسنده:سعید ممتازان - گردوی دانش - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 50000 ریال - 7 -57-7277-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2