لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (5)
تالیف (14)
ترجمه (2)
تهران (9)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارزشیابی (1): دوم علوم تجربی
نويسنده:محمد صالحی ؛ نويسنده:عبدالحسین خزایی ؛ نويسنده:سعید ممتازان - گردوی دانش - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 50000 ریال - 6 -54-7277-600-978 انتخاب
2- آموزش کاربردی ArcGIS (پیشرفته)
نويسنده:سعید جوی‌زاده ؛ نويسنده:میلاد قمرزاده ؛ نويسنده:منیژه براهیمی - دانشگاهی کیان - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -146-307-600-978 انتخاب
3- روش‌های تامین مالی و امکان‌سنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
تهيه كننده:سجاد مروتی ؛ تهيه كننده:محمدرضا قاسمی ؛ تهيه كننده:ابوطالب کاظمی - جوهر حیات - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 7 -48-8700-600-978 انتخاب
4- ارزشیابی (1): سوم ریاضی و فیزیک
نويسنده:محمد صالحی ؛ نويسنده:عبدالحسین خزایی ؛ نويسنده:سعید ممتازان - گردوی دانش - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 50000 ریال - 0 -56-7277-600-978 انتخاب
5- تحلیل داده‌های آماری با SPSS 24: مهندس یار
نويسنده:کیت مکورمیک ؛ نويسنده:خئسوس سالسه‌دو ؛ نويسنده:آرون پو - دانشگاهی کیان - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 50 نسخه - 850000 ریال - 9 -159-307-600-978 انتخاب
6- مجموعه سوالات استاندارد ریاضی سال اول راهنمایی
نويسنده:علی محمودی ؛ ويراستار:علی ابراهیمی - آزمون نوین - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 0 -01-5647-964 انتخاب
7- محتوای تکمیلی ریاضیات (1): سال اول دبیرستان
نويسنده:غلامرضا حلی ؛ نويسنده:مجتبی کاظمی ؛ نويسنده:علی محمودی - نشر سمپاد - 66 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 6000 نسخه - 4 -06-7524-964 انتخاب
8- محتوای تکمیلی ریاضیات سال دوم راهنمایی
تهيه كننده:غلامرضا حلی ؛ تهيه كننده:صدیقه پابرجا ؛ تهيه كننده:معصومه زندی‌نژاد - نشر سمپاد - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 10000 نسخه - 2 -24-7524-964 انتخاب
9- ارزشیابی (1): دوم ریاضی و فیزیک
نويسنده:محمد صالحی ؛ نويسنده:عبدالحسین خزایی ؛ نويسنده:سعید ممتازان - گردوی دانش - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 50000 ریال - 9 -53-7277-600-978 انتخاب
10- ارزشیابی (1): سوم علوم تجربی
نويسنده:محمد صالحی ؛ نويسنده:عبدالحسین خزایی ؛ نويسنده:سعید ممتازان - گردوی دانش - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 50000 ریال - 7 -57-7277-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2