لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (75)
تالیف (0)
ترجمه (86)
تهران (85)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی - نشر صابرین - 230 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 4000 نسخه - 1350 ریال - انتخاب
2- کلیدهای آموزش و مراقبت از سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان
نويسنده:کریستال دفریتاس ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی ؛ مقدمه:عبدالعظیم کریمی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 4000 نسخه - 18000 ریال - 964-6181-52-X انتخاب
3- راهنمای بهبود روابط خواهر و برادرها
نويسنده:پت اسپانگین ؛ نويسنده:ویکتوریا ریچاردسون ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 5 -02-2785-964-978 انتخاب
4- کلیدهای رفتار با کودک دو ساله
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی ؛ ويراستار:معصومه تهرانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 4000 نسخه - 20000 ریال - 7 -59-6181-964 انتخاب
5- 50 روش ساده برای علاقه‌مند کردن فرزند به علوم تجربی
نويسنده:ماریون بریسک ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی ؛ ويراستار:مهناز سلیمانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 0 -41-6181-964-978 انتخاب
6- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی - نشر صابرین - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 3000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
7- کلیدهای رفتار با کودک دو ساله
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی ؛ ويراستار:معصومه تهرانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 7 -59-6181-964 انتخاب
8- کلیدهای آموزش و مراقبت از سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان
نويسنده:کریستال دفریتاس ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی ؛ ويراستار:سیامک افشار - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 4000 نسخه - 33000 ریال - 6 -52-6181-964-978 انتخاب
9- 50 روش ساده برای علاقه‌مند کردن فرزند به مطالعه
نويسنده:کتی زاهلر ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی ؛ ويراستار:مهناز سلیمانی - موسسه انتشارات صابرین - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 4000 نسخه - 19000 ریال - 4 -43-6181-964-978 انتخاب
10- 50 روش ساده برای علاقه‌مند کردن فرزند به تاریخ و جغرافی
نويسنده:آن استریبلینگ ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی ؛ ويراستار:مهناز سلیمانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 2 -42-6181-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9