ابزار وبمستر

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (1)
تاليف (14)
ترجمه (0)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (6)
تعداد يافت شده (14) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- گام آخر مرحله دوم المپیاد ریاضی
مرتضی ثقفیان ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 85000 ريال - 1 -822-318-964-978 انتخاب
2- طراحی گرافیک محیطی
مصطفی اسدالهی ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ريال - 3 -844-318-964-978 انتخاب
3- تجزیه و تحلیل آثار گرافیک در ارتباط تصویری
مسعود سپهر ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 6 -843-318-964-978 انتخاب
4- کارگاه کامپیوتر
اسدالله شاه‌بهرامی ؛ حسن ملکی‌گلندوز ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 125000 ريال - 0 -816-318-964-978 انتخاب
5- طراحی گرافیک متحرک
حمید صادقیان ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ريال - 2 -854-318-964-978 انتخاب
6- المپیادهای شیمی ایران: مرحله‌ی دوم 1393 - 1384
مرتضی خلینا ؛ فرشید عفتی ؛ پیام افتخارجهرمی - فاطمی - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 220000 ريال - 6 -814-318-964-978 انتخاب
7- طراحی گرافیک برای تبلیغات
علی افسرپور ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ريال - 4 -847-318-964-978 انتخاب
8- مهارت در هندسه
امیر آجرلو ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 165000 ريال - 2 -841-318-964-978 انتخاب
9- طراحی حروف برای فونت فارسی
امید هامونی ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ريال - 7 -916-318-964-978 انتخاب
10- طراحی پوستر
مصطفی اسدالهی ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ريال - 1 -934-318-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]